Chiều ngày 2-11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Liên minh hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hợp tác xã cho cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở.
NHÌN LẠI 85 NĂM XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC CỦA ĐẢNG TA Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đường lối đoàn kết toàn dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 85 năm qua dựa trên cơ sở quán triệt quan điểm lấy dân làm gốc, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước; dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Một trong những hoạt động quan trọng tham gia xây dựng, củng cố chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, đó chính là hoạt động giám sát. Thực tế ở nước ta, quyền giám sát của Mặt trận TQVN đã được thực hiện trong đời sống xã hội và tại Điều 9 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Mặt trận giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức…” Thực hiện quyền giám sát cũng đồng thời là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Nhà nước quy định. Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm này chính là góp phần củng cố và bảo vệ chính quyền nhân dân, củng cố và bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân dân ngoài việc thực hiện quyền giám sát trực tiếp hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước, còn thông qua Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện quyền giám sát của mình;
Sáng ngày 29-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư theo Đề án 02-1133 năm 2015 (Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”) cho cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở.
Văn hóa có rất nhiều giá trị phong phú, hạn chế, yếu kém vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng trước hết chúng ta cần tập trung tuyên chiến với nạn giả dối và bệnh thành tích trong xã hội thời gian qua. Yêu cầu vun đắp khát vọng cống hiến để đưa đất nước vươn lên phát triển bền vững phải là niềm khao khát thường trực trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.
Dân chủ là con đường để đưa đất nước phát triển. Dù không dễ dàng thực hiện nhưng về lâu dài, đó là con đường hợp lý nhất để đi tới tiến bộ xã hội.
Chiều ngày 19-10, Công đoàn Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10). Tham dự có lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan.
Chiều ngày 21-10, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Giám sát cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt ở khu dân cư” cho cán bộ Mặt trận quận, huyện, phường, xã và Ban Thanh tra nhân dân phường, xã. Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.
Mười năm đồng hành với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” (VNN), Mặt trận phường Hòa Thọ Đông đã vận động Quỹ VNN được hơn 2,3 tỷ đồng.
Gần 200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn Đà Nẵng là kết quả của 15 năm thực hiện cuộc vận động Ngày vì người nghèo.

 

Trực tuyến: 31
Tổng: 8934973

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này