Sáng ngày 22/10/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ phối hợp với UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời triển khai tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 200 cán bộ Mặt trận quận, phường và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Sáng ngày 02-10, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tuyên truyền, phổ biến một số văn bản luật; định hướng công tác viết tin, xử lý hình ảnh và phương pháp nắm bắt tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội cho cán bộ Mặt trận từ thành phố đến phường, xã.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa IX), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã được hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 20/9/2019, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng với 13 thành viên dự Đại hội đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội.

Sáng 20-9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tổ chức hiệp thương cử 374 vị vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX (khuyết 11 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Phát huy sức mạnh nội lực của Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Đại hội nghi nhận và đánh giá cao.

Chiều ngày 18/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành thảo luận về báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII.

Chiều ngày 19/9, tại Trung tâm thảo luận số 3 (Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội) Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tham gia ý kiến về “Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh”,Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành ph - Trưởng đoàn đại biểu của thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cho biết, thời gian qua Mặt trận Đà Nẵng đã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

 Sáng ngày 19/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã chính thức khai mạc.

  Trong các ngày 18,19, 20/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Sáng ngày 13/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí.

 Sáng ngày 9/9, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh...

  Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển", Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra trong hai ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố thành công tốt đẹp.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 10 - 5 - 2019 tại Hội trường Trường Chính trị thành phố. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố, các dân tộc, tôn giáo; hơn 100 đại biểu khách mời.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của bà Đặng Thị Kim Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo Đại hội của ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của bà Đặng Thị Kim Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 Trao đổi với Báo Đà Nẵng về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên khẳng định: Đại hội lần này diễn ra đúng vào thời điểm thành phố vừa triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của thành phố cũng như mở ra cơ hội để Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố; qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

 Mặt trận phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, năng động hơn mới đáp ứng được yêu cầu xây dựng phát triển thành phố trong tình hình mới, vừa khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị. Đó là những kỳ vọng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ có nhiều đổi mới.

Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền từ thành phố đến khu dân cư (KDC) như: tổ chức tuyên truyền miệng, hình thức sân khấu hóa; tổ chức 27 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Mặt trận các cấp và 1.229 Trưởng ban công tác Mặt trận KDC; đăng tải 60 chuyên trang Mặt trận trên Báo Đà Nẵng; đăng tải 6.127 tin, bài viết, 7.935 hình ảnh và 489 văn bản trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam thành phố; hằng tháng phát sóng chuyên mục Đại đoàn kết trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố…

  Ngày 10-5, tại Trường Chính trị thành phố diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng, ông Viengxay Phommachanh - Tổng lãnh sự CHDCND Lào tại Đà Nẵng và 300 đại biểu chính thức của Đại hội.

Ngày 10-5, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài tham dự.

 Ngày 9-5, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài tham dự.

 Chủ trì buổi họp báo ngày 25-4 để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 (dự kiến diễn ra ngày 9 và 10-5), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 tập trung hoàn thành 5 chương trình hành động.

Chiều ngày 25/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng chủ trì buổi họp báo.

Biên tập Trang thông tin điện tử đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa X trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được nhiều ý kiến góp ý xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị.

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024, đây là đơn vị đầu tiên trên cả nước tổ chức Đại hội cấp tỉnh, thành phố.

Sáng ngày 29-3, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra với Chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”. Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng và Phó Chủ tịch Lê Thị Thái Dương; Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Vũ Quang Hùng; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và 150 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân quận Liên Chiểu.

​Sáng ngày 28-3, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển". Về tham dự có Chủ​​ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Sơn Trà.

Ngày 27/3/2019, quận Ngũ Hành Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch UBND thành phố, nguyên Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Trung Chinh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh; lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn; cùng 170 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Chiều ngày 22-3, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên chủ trì hội thảo góp ý kiến Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng và các Phó Chủ tịch Lê Thị Thái Dương, Lê Văn Minh; các ông, bà nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Sáng ngày 21-3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển". Về tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; Bí thư Quận ủy Hải Châu Nguyễn Thanh Quang; lãnh đạo HĐND, UBND quận Hải Châu; các ông, bà nguyên lãnh đạo Mặt trận thành phố và quận Hải Châu; cùng 180 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) vừa tổ chức giải Cờ tướng chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng ngày 05-3, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Trần Văn Trường; cùng 294 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Vừa quaỦy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) phối hợp với Hi Nông dân xã tổ chức giải bóng đá mini năm 2019, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

​Sáng ngày 21-01, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” (đơn vị đại hội điểm của thành phố). Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Thị Mỹ Hạnh; lãnh đạo HĐND, UBND và các ban ngành của quận; cùng 180 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân.


Sáng ngày 16/01/2019, phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Sáng 11-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu, Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024.

 Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vừa qua, phường Thọ Quang tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 (đơn vị làm điểm của quận Sơn Trà). Về dự có ông Phan Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà; cùng 111 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân tổ chức Đại hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 – 2024, với sự tham dự của 100 đại biểu đại diện cho cho các tầng lớp nhân dân. Về dự có bà Phạm Thị Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; ông Nguyễn Văn Quyết – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Ninh (quận Hải Châu) tổ chức Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có ông Huỳnh Văn Nhạn, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

Sáng ngày 15/12, tại hội trường UBND xã Hòa Châu đã diễn ra Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang) lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Về dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Hùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng 100 đại biểu chính thức và 50 đại biểu khách mời.

Sáng ngày 18/12, phường Mỹ An tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đơn vị làm điểm quận Ngũ Hành Sơn). Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Đình Thư; Phó Chủ tịch HĐND quận Mai Niên; Phó Chủ tịch UBND quận Huỳnh Cự; Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Xuyến; AHLLVT Huỳnh Thị Thơ; cùng 106 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

“Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển” đó là chủ đề chính của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 vừa diễn ra trong hai ngày 10 và 11/12, tại Hội trường UBND phường Thanh Khê Đông. Về dự có bà Nguyễn Thị Thu Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê; ông Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, cùng 88 đại biểu đại diện cho cho các tầng lớp nhân dân.

Vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 187 đại biểu. Về dự có ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Nguyễn Thị Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Vừa qua, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự đại hội có ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Bích, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Dân vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê…cùng 90 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

Sáng ngày 7/12, phường Hòa Khánh Bắc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 (đơn vị làm điểm quận Liên Chiểu). Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Phó Chủ tịch HĐND quận Liên Chiểu Đặng Ngọc Nhân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu Hoàng Thị Hải Yến; cùng 90 đại biểu đại diện cho cho các tầng lớp nhân dân.

Sáng ngày 05-12, phường Chính Gián (quận Thanh Khê) tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”. Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê Nguyễn Thị Thu Bích; cùng 99 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo trên địa bàn phường.

Sáng ngày 05-12, phường Khuê Trung tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển” (đơn vị làm điểm quận Cẩm Lệ). Về dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cẩm Lệ Phạm Thị Nhàn; cùng 120 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, lực lượng vũ trang trên địa bàn phường.

Sáng ngày 30-11, phường Hải Châu II tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024 (đơn vị làm điểm quận Hải Châu). Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh; Chủ tịch HĐND quận Hải Châu Phan Văn Tân; Trưởng ban Dân vận Quận ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn; cùng 80 đại biểu chính thức.

Trong 02 ngày 27-28/11/2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 110 đại biểu. Bà Nguyễn Thị Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sáng ngày 23-11, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có bà Nguyễn Thị Hiệp, Ủy viên ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang, cùng 103 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường và xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp nhân dân, có vai trò giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực.

Sáng ngày 09-11, phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Thị Thái Dương; Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Thị Mỹ Hạnh.

Sáng ngày 6-11, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Việt Dũng; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Đặng Thương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Nguyễn Thị Hiệp; cùng 110 đại biểu chính thức và các vị khách mời.

Chiều ngày 26/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần 01) Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024 vừa diễn ra thành công tốt đẹp (ngày 25 và 26/10). Đây là xã đầu tiên của thành phố Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; và đây cũng là đơn vị tổ chức đại hội điểm của huyện Hòa Vang. Về dự đại hội có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Thanh Hùng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang Nguyễn Thị Hiệp; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã bạn; lãnh đạo xã Hòa Tiến và 120 đại biểu chính thức của đại hội.

Ngày 25 - 26/10, Mặt trận xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) đã tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã đầu tiên của thành phố Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; và đây cũng là đơn vị tổ chức đại hội điểm của huyện Hòa Vang.


 Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức mới.

Tối ngày 11/10, Ban công tác Mặt trận số 15, phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) tổ chức Hội nghị ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Chiều ngày 10/10, Ban công tác Mặt trận thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Vừa qua, Ban công tác Mặt trận thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang) tổ chức giải bóng đá mở rộng chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Tiến lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 03 hộ nghèo, đây là công trình thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Liên, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Vừa qua, khu dân cư Nam Ô 1, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019- 2024, nhằm báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019, dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận.

Sáng ngày 25-09, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thuận  (quận Hải Châu) tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Đặng Thị Tư– tổ 10.

“Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”

Chiều ngày 13/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và hướng dẫn tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

 

Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp phường, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức sinh hoạt chính trị về dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và Luật an ninh mạng cho hơn 135 đại biểu là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và 132 Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Sáng ngày 31/08, Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức trao hỗ trợ học bổng tiếp sức đến trường cho 43 em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, với số tiền 52 triệu đồng.

Sáng ngày 30/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) phối hợp với Hội Nông dân phường tổ chức Phiên chợ “Hoa cây cảnh, hàng Việt” nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sáng ngày 17/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thuận (quận Hải Châu) tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thuận nhiệm kỳ 2019-2024 đến các tổ chức thành viên, cấp uỷ chi bộ và Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

 Sáng ngày 03/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) triển khai các văn bản liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy.

Chiều ngày 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mân Thái (quận Sơn Trà) tổ chức Lễ bàn giao “Công trình văn hóa - thể thao; Góc đọc sách báo cộng đồng” cho Ban công tác Mặt trận Mân Lập Tây 3. Đến dự có ông Nguyễn Văn Cửu - UVBTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí lãnh đạo phường Mân Thái.

Ngày 19/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chính Gián (Q. Thanh Khê) tổ chức tập huấn công tác Mặt trận và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên, Mặt trận quận, huyện cần phải tổ chức củng cố và tập huấn kịp thời cho lực lượng cốt cán của Mặt trận ở cơ sở, vì đây là cánh tay nối dài của Mặt trận các cấp; lực lượng cốt cán hoạt động hiệu quả thì Mặt trận mới thể hiện tốt được vai trò và vị trí của mình.

Nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, phấn đấu thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống chính trị, là ngày hội của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc;...

Ngày 06-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) tổ chức phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 29/6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tổ chức hội nghị phát động thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024; phát động vận động ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” năm 2018.

Từ ngày 30/5 – 06/6/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang đã tổ chức làm việc với cấp ủy 11 xã về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Thị Hiệp – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì các buổi làm việc.

Đó là đề nghị của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên tại buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang chiều ngày 17-5.

Tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu vào chiều ngày 16-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đánh giá cao kết quả đạt được của Mặt trận Hải Châu....

Chiều ngày 15-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn về thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

“Mục đích của buổi làm việc là để nắm bắt tình hình triển khai, thực hiện 5 nội dung chương trình phối hợp và thống nhất hành động trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; cũng như những đề xuất, kiến nghị của Mặt trận quận, từ đó có những trao đổi và bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc..."

Chiều ngày 09-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu về hoạt động của Mặt trận và công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

"Quận ủy Cẩm Lệ cần kịp thời ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận các cấp tổ chức Đại hội hoàn thành theo đúng tiến độ và hiệu quả", đó là đề nghị của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên...

Chiều ngày 07/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có buổi làm việc với Mặt trận quận Thanh Khê về hoạt động của Mặt trận trong thời gian qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 09-4-2018, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban biên tập Trang thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị cụ thể như sau:

 Tại Hội nghị Tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp năm 2018 chiều ngày 29/3, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Đồng chủ trì hội nghị có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Ngày 4-1-2018, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sau đây là toàn văn Chỉ thị.


   

  Trực tuyến: 24
  Tổng: 11391522

   
  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này