Báo cáo giải trình tại chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 4 do HĐND tổ chức sáng 30-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành giải quyết, xử lý kịp thời những kiến nghị của cử tri. Đồng thời, tiếp thu, chuyển các sở, ban, ngành nghiên cứu những đề xuất, góp ý của cử tri nhằm bảo đảm ổn định đời sống của người dân, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

 Ngày 22/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày bản Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ban biên tập trân trọng đăng toàn văn nội dung Báo cáo.

 Sáng 14-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì buổi họp báo quý 1-2023. Tại đây, nhiều vấn đề nóng được báo chí thành phố quan tâm, đặt câu hỏi.

 Ngày 22/2, tham dự tại hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức, Hội Luật gia thành phố đã có bài tham luận làm rõ nhiều vấn đề, trong đó trọng tâm là đóng góp ý kiến lĩnh vực đất đai và Hộ gia đình.

 Sáng 22/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Huỳnh Sơn Hải chủ trì. Đến dự Hội nghị có bà Trần Thị Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN quận, thành viên Ban tư vấn của Ủy ban MTTQVN quận, các chức sắc tôn giáo, các nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

 Chiều ngày 23/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Sơn Trà phối hợp với UBND quận tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đến dự Hội thảo có bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

 Thời gian qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hình thức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó việc tổ chức hội nghị mời các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức thành viên, các ban tư vấn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân..., qua đó đã có nhiều ý kiến chất lượng, tâm huyết, phản ánh được những vấn đề bất cấp, vướng mắc trong thực tế ở địa phương nhưng dự thảo Luật chưa thể hiện được, cần xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

 Chương I. Quy định chung

Thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và quan điểm của Nghị quyết số 18- NQ/TW, phạm vi điều chỉnh dự thảo Luật quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Dự thảo Luật đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa 03 mục tiêu tổng quát, 06 mục tiêu cụ thể, 06 nhóm giải pháp và 08 nhóm chính sách lớn tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung mới, cụ thể:

 Về bố cục của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều, cụ thể như sau:

 

 

Trực tuyến: 40
Tổng: 12290036
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ
Trưởng ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở TT&TT
Ghi rõ nguồn "Mặt trận Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này
Đăng nhập