22/10/2019

 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 24-4-2019) sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (viết tắt là Nghị định số 34), có hiệu lực từ ngày 25-6-2019 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn để thực hiện.

Trước lo lắng, băn khoăn từ cơ sở, Báo Đà Nẵng có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ về công tác chuẩn bị triển khai Nghị định số 34 trên địa bàn thành phố.

Tinh giản cán bộ theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ tạo áp lực rất lớn cho hoạt động quản lý, điều hành ở cấp phường, xã. Trong ảnh: Giao dịch ở bộ phận một cửa ở UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.Ảnh: TRỌNG HUY
Tinh giản cán bộ theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ tạo áp lực rất lớn cho hoạt động quản lý, điều hành ở cấp phường, xã. Trong ảnh: Giao dịch ở bộ phận một cửa ở UBND phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.Ảnh: TRỌNG HUY

* Nghị định số 34 của Chính phủ có nhiều nội dung, song đáng quan tâm nhất đối với các phường, xã ở Đà Nẵng là việc tinh giản nhân sự, đặc biệt là người hoạt động không chuyên trách. Sở Nội vụ đã chuẩn bị những nội dung gì để chủ động triển khai thực hiện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả?

- Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Sở Nội vụ đã chủ động triển khai các nội dung cụ thể. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 16-12-2015 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và trình UBND thành phố thông qua vào tháng 10-2019. Cụ thể, tại dự thảo quyết định đã quy định về số lượng (cấp xã loại 1: tối đa 23 người, cấp xã loại 2: tối đa 21 người). Mỗi phường, xã giảm 2 người so với quy định trước đây. Tính trên toàn thành phố sẽ giảm 112 cán bộ, công chức cấp xã.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở tổ dân phố, thôn, Sở Nội vụ đã tổ chức khảo sát với số lượng 1.213 phiếu tại các cơ quan Đảng, Mặt trận, chính quyền cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã và người hoạt động không chuyên trách phường, xã. Trên cơ sở phiếu khảo sát thu thập, chúng tôi tổng hợp, báo cáo xử lý số liệu khảo sát về phương án quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố, thôn và xây dựng dự thảo các nghị quyết quy định về số lượng (cấp xã loại 1: tối đa 14 người, cấp xã loại 2: tối đa 12 người).

Mỗi phường, xã giảm 8 người so với quy định trước đây. Như vậy, toàn thành phố sẽ giảm 448 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Sở cũng chủ động phối hợp Ban Pháp chế HĐND thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương để có cơ sở nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết vừa bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng. Giữa tháng 10-2019, chúng tôi tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn thiện; báo cáo UBND thành phố thông qua dự thảo các nghị quyết vào cuối tháng 10 và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

* Thực hiện Nghị định số 34, dự kiến sẽ khoảng 560 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã và cơ sở của thành phố thôi việc. Vậy phương án hỗ trợ đối với những đối tượng này như thế nào?

- Cán bộ, công chức cấp xã thôi việc do sắp xếp số lượng theo Nghị định số 34 của Chính phủ thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì dự kiến ngoài chế độ quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, đề xuất hỗ trợ thêm theo thời gian công tác.

* Thực tế ở một số phường, xã có tính đặc thù, công tác quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn do giảm số người, tăng đầu việc, Sở Nội vụ có xây dựng phương án hoặc kiến nghị Chính phủ tạo cơ chế riêng cho các địa phương này không?

- Mỗi địa bàn ở đô thị, nông thôn đều có đặc thù khác nhau, khối lượng công việc và công tác quản lý cũng khác nhau. Việc ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP đã giảm số lượng mang tính chất cào bằng làm ảnh hưởng và tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn thành phố. Về vấn đề này, Sở Nội vụ đã báo cáo Bộ Nội vụ và kiến nghị Trung ương cần phải có lộ trình tinh giản phù hợp và xem xét lại quy định về số lượng người làm việc để bảo đảm nhân sự giải quyết hiệu quả công việc tại địa phương.

Bên cạnh đó, sau khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25-5-2016 của UBND thành phố ban hành quy định về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách và quản lý sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; trong đó hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, bố trí phù hợp các chức danh; quy định chức trách, nhiệm vụ, chức năng của từng chức danh; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin; phối hợp công tác giữa các chức danh có liên quan trong quá trình công tác tại phường, xã. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm mục tiêu cập nhật kịp thời những kiến thức phù hợp với vị trí việc làm của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường, xã bảo đảm thực thi công vụ đạt hiệu quả cao nhất.

* Xin cảm ơn ông!

Ông Dương Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy phường Thọ Quang (quận Sơn Trà): Áp lực từ lộ trình tinh giản cán bộ, công chức

Phường Thọ Quang với diện tích khoảng 50km2 (rộng nhất trong các phường của thành phố), với trên 35.000 dân; có biển, bán đảo Sơn Trà gắn với rừng, có khu bảo tồn thiên nhiên, có cảng Tiên Sa, có âu thuyền Thọ Quang với hàng nghìn tàu thuyền neo đậu. Với đặc thù như thế, yêu cầu lực lượng cán bộ phường phải tích cực, năng động thì công tác vận hành mới bảo đảm. Việc giảm cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách không có lộ trình sẽ tạo áp lực lớn cho địa phương, vì khối lượng công việc và trách nhiệm của cấp phường ngày càng tăng do nhu cầu phát triển chung của thành phố.

Bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu): Cần quy định đặc thù cho phường đông dân số

Phường Hòa Minh có khoảng 60.000 dân, cao nhất trong các phường toàn thành phố. Là địa phương có địa bàn rộng, quá trình đô thị hóa nhanh nên khối lượng công việc hành chính, giải quyết vụ việc, tình trạng, kiến nghị, thủ tục hành chính nhiều. Việc thực hiện tinh giản theo Nghị định số 34 sẽ tạo áp lực rất lớn đến hoạt động quản lý, điều hành, vận hành công việc ở phường. Do vậy, Sở Nội vụ cần quan tâm và có quy định số lượng, chế độ, chính sách đặc thù đối với các phường, xã có số dân lớn hơn 50.000 người. Đồng thời, có sự cân đối lại việc bố trí người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã giữa khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể; khối quân sự và khối chính quyền, trong đó ưu tiên khối chính quyền vì phải giải quyết khối lượng công việc trực tiếp rất lớn.

Ông Lê Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Nội vụ quận Sơn Trà: Sớm giải quyết những bất cập, khó khăn

Việc áp dụng Nghị định số 34 sẽ gây lo lắng, tác động mạnh vào tâm tư nhiều cán bộ, công chức có nguy cơ nghỉ việc. Hiện nay, quận Sơn Trà là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ của thành phố; công tác quản lý cư trú, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn xã hội, đền bù giải tỏa… đều tác động đến điều hành của quận và phường. Do vậy, thành phố và các ngành chức năng cần nghiên cứu, xây dựng đề án về sắp xếp nhân sự sớm, phù hợp nhằm giải quyết những bất cập, khó khăn khi áp dụng thực hiện tinh giản theo Nghị định số 34 tại các phường, đặc biệt là các vùng có tính đặc thù cao.

Ông Phan Hữu Phụng, Phó Phòng phụ trách Phòng Nội vụ quận Hải Châu: Động viên và có chính sách hỗ trợ kịp thời

Quận Hải Châu có 5/13 phường loại 2, nên áp lực nhân sự chắc chắn sẽ càng lớn khi thực hiện Nghị định số 34. Hiện tại, quận chờ hướng dẫn của cấp trên để thực hiện đúng quy định. Trước mắt, quận sẽ thực hiện theo chủ trương của thành phố, những người có nhu cầu nghỉ hoặc chuyển công tác, sẽ động viên và có chính sách hỗ trợ cho nghỉ để khống chế số lượng theo quy định.

TRỌNG HUY ghi

TRỌNG HUY thực hiện

Theo BĐN


   

  Trực tuyến: 22
  Tổng: 12289229

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang