03/08/2022

 Ngày 14/7, HĐND thành phố bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa X đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến người dân, Ban biên tập thông tin nội dung một số Nghị quyết, cụ thể như sau:

* Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết của HĐND thành phố về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, theo đó tăng kinh phí thực hiện cuộc vận động cho cấp xã lên tối thiểu 28.000.000 đồng/năm, riêng Hòa Bắc tối thiểu 35.000.000 đồng/năm…

Chi tiết xem link đính kèm:LinkClick.aspx

* Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 341/2020/NQHĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, theo đó miễn thu lệ phí đăng ký hộ tịch áp dụng tại UBND xã, phường đối với nội dung thay đổi, cải cách hộ tịch (bao gồm cải chính nội dung đăng ký khai tử)…

Chi tiết xem link đính kèm:LinkClick.aspx

* Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 278/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia công việc ở tổ dân phố, thôn; theo đó, quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở Tổ dân phố: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận lần lượt là 0,9; 0,8; 0,8 (đối với Tổ dân phố dưới 150 hộ gia đình); 1,0; 0,9; 0,9 (đối với Tổ dân phố từ 150 đến dưới 300 hộ gia đình); 1,1; 0,95; 0,95 (đối với Tổ dân phố từ 300 hộ gia đình trở lên) hệ số so với mức lương cơ sở. Đối với thôn: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận lần lượt là 1; 0,9; 0,9 (đối với Thôn dưới 250 hộ gia đình); 1,1; 0,95; 0,95 (đối với Thôn từ 250 đến dưới 350 hộ gia đình); 1,8; 1,6; 1,6 (đối với Thôn từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) hệ số so với mức lương cơ sở…

Chi tiết xem link đính kèm:LinkClick.aspx

* Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022-2023, theo đó hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022-2023 do HĐND thành phố quy định, hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2022-2023…

Chi tiết xem link đính kèm:LinkClick.aspx

* Nghị quyết 45/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 75/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố, theo đó hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và phần chi phí còn lại của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng sau khi trừ chi phí đồng chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và quy định hiện hành về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người thuộc hộ nghèo chuẩn thành phố khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Chi tiết xem link đính kèm:LinkClick.aspx

Văn Sum


   

  Trực tuyến: 21
  Tổng: 12182325

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang