24/04/2019

 Ngày 23-4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Võ Văn Thương cho biết, trong hai năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường.

Các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động, với những cách làm sáng tạo, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã thực hiện nghiệm túc kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Riêng Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm khắc phục những hạn chế theo Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến nay cơ bản hoàn thành 5/6 nội dung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Võ Công Trí đánh giá, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm rõ rệt và chuyển biến theo hướng ngày càng tích cực; các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ. Công tác xây dựng con người, tổ chức, cơ chế, chính sách, lề lối, phong cách làm việc đều đã có những chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo Phó Bí thư Võ Công Trí, quá trình thực hiện Nghị quyết bước đầu đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị và của thành phố.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong thời gian đến, Phó Bí thư Võ Công Trí đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện, biểu dương những nơi làm tốt, phản ánh nhân rộng những việc tốt, người tốt; đồng thời tích cực nhắc nhở, phê phán, uốn nắn nơi làm chưa tốt.

Bên cạnh đó, tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, gắn với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Công tác tự phê bình và phê bình phải đảm bảo đánh giá đúng thực chất, thẳng thắn, mang tính xây dựng, qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, cần tăng cường giáo dục, rèn luyện, cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục ngay tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cần có quyết tâm chính trị cao, đề ra các giải pháp, tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ; sắp xếp, cơ cấu lại các tổ chức bên trong của cơ quan, đơn vị mình theo hướng tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

NGÔ HUYỀN


   

  Trực tuyến: 25
  Tổng: 12713139

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang