23/08/2017

Chiều ngày 22-8, Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và công chức cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành 3 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên triển khai Nghị quyết

Hội nghị đã nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của 3 Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; tập trung nghiên cứu, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để thực hiện có hiệu quả./.

Thanh Tuyền


   

  Trực tuyến: 50
  Tổng: 12181511

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang