01/08/2016
 
Ban Tổ chức-Tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được khen thưởng vì làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào vì cộng đồng. 				   			       Ảnh: ĐẶNG NỞ
Ban Tổ chức-Tuyên giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được khen thưởng vì làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào vì cộng đồng. Ảnh: ĐẶNG NỞ
 

Ông Phạm Phú Bình, Trưởng ban TC-TG, cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa sâu rộng, từ nhiều năm nay, Ban TC-TG mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đây là chuyên mục riêng, được duy trì thường xuyên, liên tục cập nhật và đưa tin, bài về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu ở cơ sở trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, số lượng bạn đọc truy cập trang thông tin điện tử này lên đến hơn 1,3 triệu lượt. Ban TC-TG được giao trực tiếp phụ trách và phối hợp mở chuyên trang Mặt trận trên Báo Đà Nẵng hằng tháng. Đây là chuyên trang riêng của Mặt trận các cấp thành phố, do Ban TC-TG trực tiếp phụ trách biên tập tin, bài. Trong đó, tập trung giới thiệu một số cách làm mới, sáng tạo của Mặt trận cơ sở, những điển hình tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Mặt trận các cấp.

Hằng năm, Ban TC-TG tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống cán bộ Mặt trận các cấp và tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động chuyên trách Mặt trận trong hệ thống Mặt trận các cấp. Ngoài ra, còn tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thực hiện 6 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” gắn với việc học tập và làm theo Bác hằng năm. Đây cũng là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hằng năm của cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, Ban TC-TG cũng đã trực tiếp tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền, giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11” hằng năm. Đến nay, các cuộc vận động đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được đông đảo nhân dân thành phố đồng tình hưởng ứng, góp phần tập hợp các tầng lớp nhân dân ở địa bàn khu dân cư tham gia thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Đồng thời, nhờ sức lan tỏa của cuộc vận động này mà sức mạnh cộng đồng được phát huy tối đa, nhất là trong việc chung tay giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn; hỗ trợ nhau làm kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”… Vai trò của gia đình và cộng đồng xã hội ngày càng nâng cao trong quá trình xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra, dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy tốt; các thiết chế gia đình được xác lập vững chắc, tạo không khí hòa thuận, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo...

Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban TC-TG trực tiếp phụ trách và tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện trên toàn thành phố. Bằng nhiều nội dung và hình thức tuyên truyền, xúc tiến thương mại, đưa hàng Việt về nông thôn…, cuộc vận động lan tỏa rộng khắp, giúp người tiêu dùng nhận thức đúng đắn hơn về thị trường hàng hóa nội địa; làm thay đổi hành vi, thói quen, văn hóa tiêu dùng của người dân đối với sản phẩm trong nước. Qua đó, các sản phẩm có xuất xứ Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng.

Theo ông Phạm Phú Bình, thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, công chức trong Ban TC-TG nói riêng và cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận các cấp nói chung. Nhờ đó, các phong trào không chỉ sôi nổi trong hệ thống Mặt trận các cấp mà có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

ĐẶNG VĂN NỞ

   

  Trực tuyến: 30
  Tổng: 12287068

   

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

  Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
  Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
  Email: mttqvn@danang.gov.vn
  Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
  Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

  Chung nhan Tin Nhiem Mang