01/03/2022

 Sáng ngày 01/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU, Quyết định số 2838-QĐ/TU của Thành ủy về công tác giám sát, phản biện xã hội đến các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các tổ chức thành viên và Mặt trận các quận, huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố:

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị;

Hướng dẫn, theo dõi Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14;

Thực hiện giám sát có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm thực hiện có chiều sâu, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị;

Đa dạng các hình thức lấy ý kiến của Nhân dân phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn cơ sở nhằm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”;

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm có chất lượng, hiệu quả;

Phối hợp và thực hiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội bắt buộc đối với các chính sách, công trình, dự án, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của HĐND, UBND cùng cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, liên quan về chế độ, chính sách của Nhân dân;

Xây dựng, củng cố quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong việc cung cấp thông tin làm căn cứ để giám sát, phản biện; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên thành phố, giai đoạn 2021-2026”;

Phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp và chuyên gia, đội ngũ trí thức; vai trò của lực lượng cộng tác viên, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai kế hoạch cụ thể có hóa các nhiệm vụ của Chỉ thị số 11-CT/TU, Quyết định số 2838-QĐ/TU của Thành ủy, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 và Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử giai đoạn 2021-2026 đến Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở.

Văn Sum

  • 1

 

Trực tuyến: 2
Tổng: 12181631

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang