12/07/2021

 Vừa qua, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức đợt giám sát chuyên đề năm 2021 với nội dung “giám sát việc hỗ trợ vay vốn cho hộ nghèo và cận nghèo đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2020” đối với 02 Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và 03 UBND phường, xã: Hòa Phú, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) và Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Theo báo cáo kết quả giám sát, quy trình, quy định cho vay bài bản thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nghiệp vụ vay vốn NHCSXH hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Quá trình hoạt động NHCSXH đã tạo lập hành lang pháp lý đúng đắn, phương thức cho vay thông qua việc ủy thác một số nội dung công việc qua tổ chức chính trị - xã hội là kênh dẫn vốn thông suốt từ NHCSXH nơi cho vay đến trực tiếp người thụ hưởng. Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm được phòng Lao động Thương binh và xã hội quận, huyện cung cấp kịp thời làm cơ sở cho UBND các xã, phường xác nhận đối tượng cho vay. Sự phối hợp có hiệu quả của phòng giao dịch NHCSXH với Ban giảm nghèo, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác và mạng lưới Tổ TK&VV các Tổ trưởng, đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai đảm bảo nguồn vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn cho vay được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Điểm giao dịch NHCSXH tại địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn, cũng như sự năng nổ nhiệt tình của cán bộ ngân hàng CSXH nên vốn đã nhanh chóng đến đối tượng hưởng thụ chính sách, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng.

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế qua giám sát, đó là nhiều hộ nghèo còn mang tâm lý ỷ lại, trông chờ vào cơ chế chính sách ưu đãi của Chính phủ và chính quyền thành phố, chưa mạnh dạn trong việc vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế, sợ làm ăn thất bại dẫn đến không thể trả nợ. Đến nay, chưa có nhiều hộ nghèo mạnh dạn vay đến mức tối đa 100 triệu, phổ biến là 40 đến 50 triệu. Một số hộ chưa có ý thức để dành tiền gửi tiết kiệm hàng tháng, số tiền tham gia ít, không đều giữa các tháng dẫn đến không có khả năng trả nợ theo phân kỳ và tạo gánh nặng trả nợ khi đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng. Nợ quá hạn tồn đọng chưa xử lý được chủ yếu do người vay bỏ đi khỏi nơi cư trú chưa tìm được, thông tin không chính xác khó liên hệ và thực hiện việc đòi nợ.

Sau khi giám sát, Hội Nông dân thành phố đã kịp thời kiến nghị đến các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo mạnh dạn trong việc vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn... giúp các hộ nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững.

B.B.T tổng hợp

  • 1

 

Trực tuyến: 40
Tổng: 12289464

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang