23/07/2020

Chiều ngày 22-7, Đoàn kiểm tra, khảo sát về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội dự buổi làm việc với đoàn.


Báo cáo cho biết, sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 được ban hành, Mặt trận thành phố đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thi hành và hướng dẫn Mặt trận các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Việc triển khai Luật gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết 23-NQ/TW của BCH TW Đảng khoá IX "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác.


Mặt trận các cấp luôn nhận được sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên trong quá trình triển khai thực hiện Luật. Hằng năm, Thành ủy đã chỉ đạo phê duyệt chương trình giám sát chuyên đề và tạo điều kiện cho công tác phản biện của Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố; đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận, trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của MTTQ các cấp đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tế và mong đợi của nhân dân.


Trong 5 năm qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp thực hiện tốt 45 chuyên đề giám sát và 16 nội dung phản biện xã hội đạt hiệu quả. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy thông qua hoạt động của 56 ban thanh tra nhân dân và 126 ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 1.725 cuộc/279 lĩnh vực, phát hiện 137 vụ việc vi phạm, có 517 ý kiến kiến nghị đã được giải quyết theo quy định của pháp luật; 126 ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện giám sát 1.630 cuộc/2.083 công trình dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, phát hiện 185 công trình có vi phạm, gửi 321 kiến nghị và được các đơn vị tiếp thu, khắc phục, tạo được niềm tin trong nhân dân. Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tập hợp 1.699 ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và được các cấp quan tâm xem xét giải quyết...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả 5 năm triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam của thành phố Đà Nẵng. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục quan tâm xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân thông qua tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng bố trí cán bộ đủ năng lực, đủ tài đức cho công tác Mặt trận. Mặt trận các cấp của thành phố cần chú trọng, đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận cốt cán đủ tài, đức cho hệ thống chính trị cơ sở.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị Mặt trận thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp nhận đơn thư khiếu nại; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát trong thời gian tới, khi Đà Nẵng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận, phường; hướng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên về cơ sở, tập trung chăm lo cho hội viên, nhân dân, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Sáng cùng ngày Đoàn kiểm tra, khảo sát về thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cẩm Lệ.

 TH

  • 1

 

Trực tuyến: 20
Tổng: 12188356

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang