21/11/2017

Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu là một trong 4 phường, xã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chọn làm điểm để triển khai chuyên đề “Giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2021”. Đây là chuyên đề được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy (tại Công văn 949-CV/TU ngày 17/1/2017) và chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố (Quyết định số 8476/QĐ-UBND ngày 11/12/2016).

Hoà Khánh Bắc tổng kết công tác giám sát hoạt động của đại biểu dân cử năm 2017

Là phường dân số khá đông (48.943 nhân khẩu), theo quy định của pháp luật số đại biểu HĐND phường được phân bổ cao so với các phường trên địa bàn thành phố (35 đại biểu). Là một phường trong đơn vị bầu cử có 3 đại biểu Quốc hội, có 4 đại biểu HĐND thành phố và 12 đại biểu HĐND quận Liên Chiểu.

Qua một năm triển khai thực hiện, với sự chủ động của Ban Thường trực Mặt trận phường và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị…đã đạt được những kết quả ban đầu khá ấn tượng, cụ thể:

Tại  các lần TXCT, cử tri phường Hòa Khánh Bắc có 5 ý kiến với 9 nội dung đối với Quốc hội; 41 ý kiến với 61 nội dung đối với HĐND thành phố và quận; 132 ý kiến với 116 nội dung đối với HĐND phường. Hầu hết các ý kiến đều được ghi nhận, giải quyết và đang chờ giải quyết. Cử tri đã theo dõi khá kỹ việc tham gia TXCT của đại biểu, cụ thể: có 1 đại biểu HĐND cấp thành phố 2 lần không tham gia, 5 đại biểu HĐND cấp quận và 3 đại biểu cấp phường vắng 1 lần TXCT.

Mặt trận cùng các tổ chức thành viên đã tập trung giám sát việc tham gia góp ý, xây dựng văn bản Luật và dưới luật của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; giám sát qua việc các đại biểu tham dự các cuộc đi kiểm tra, giám sát thực tế và giám sát chuyên đề; giám sát việc trả lời ý kiến của cử tri sau mỗi kỳ họp HĐND và sau mỗi kỳ TXCT; giám sát việc trả lời và giải quyết đơn thư của cử tri gửi đến đại biểu (trong năm 2017, các đại biểu đã tiếp nhận 107 lượt ý kiến của cử tri thông qua các đại biểu và đã giải quyết tập trung giải quyết hết các ý kiến mà cử tri đã kiến nghị); giám sát qua các hoạt động trả lời các ý kiến của Mặt trận các cấp (Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận phường đã 2 lần đề nghị 35 đại biểu HĐND phường trả lời các ý kiến theo nhiệm vụ giám sát. Có 35/35 đại biểu (đạt 100% ) đã có văn bản trả lời phối hợp và hỗ trợ cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận  phường thực hiện nhiệm vụ); giám sát việc thực hiện “lời hứa” trong chương trình hành động của mỗi đại biểu (Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tập hợp đủ 35/35 chương trình hành động của đại biểu HĐND phường, qua đó Ban thường trực đã lập danh sách các đại biểu, tổng hợp tóm tắt những “lời hứa” của đại biểu trước cử tri.

Theo tiến độ hàng năm tiến hành đối chiếu với những lời hứa của đại biểu để xem xét tỷ lệ đạt được. Qua nhìn nhận đánh giá của tổ giám sát và thường trực HĐND phường thì hầu hết các đại biểu HĐND phường thực hiện đúng lời cam kết trước cử tri khi tiến hành vận động tranh cử. Khi các đại biểu trúng cử đã quan tâm tới đời sống và những vấn đề bức xúc nổi lên tại khu dân cư mình ứng cử để phản ánh với chính quyền và cơ quan chức năng giải quyết. Từ đó, các vấn đề bức xúc nổi lên từ cơ sở đã được cơ quan chức năng và chính quyền quan tâm giải quyết, kịp thời và dứt điểm. Đánh giá kết quả đạt được của các đại biểu theo chương trình vận động khi tranh cử (còn gọi là lời hứa trước cử tri), qua tổng hợp đánh giá có 21 đại biểu thực hiện “lời hứa” có tỷ lệ hoàn thành trên 70%, có 12 đại biểu thực hiện lời hứa” đạt tỷ lệ từ 50 – 70 %, có 2 đại biểu do công việc làm ăn nên thực hiện “lời hứa” của đại biểu đạt tỷ lệ dưới 50%).

Nhìn chung, sau một thời gian thực hiện chủ trương không tổ chức HĐND quận phường đến nay được triển khai thực hiện trở lại bước đầu hoạt động của các đại biểu cũng có những lúng túng nhất định. Song đến nay đã đi vào nền nếp đúng theo quy định của pháp luật. Qua công tác triển khai giám sát hoạt động của các đại biểu HĐND cho thấy giữa chính quyền và nhân dân đã được xích lại gần nhau hơn. Những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân đã được các đại biểu tiếp thu, kiến nghị và giải quyết kịp thời. Có nhiều đại biểu đã sắp xếp thời gian, công việc để gần gũi với cử tri nơi mình ứng cử. Đặc biệt có những đại biểu hết sức tâm huyết, trách nhiệm, luôn nắm bắt, kiến nghị và giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân và cử tri, đã thực hiện tốt những nhiệm vụ của người đại biểu được quy định tại Điều 93, 94, 95 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Triển khai thực hiện chuyên đề giám sát hoạt động của đại biểu dân cử là chủ trương đúng đắn, bước đầu đánh động để các đại biểu tăng cường trách nhiệm trước cử tri hơn, lắng nghe ý kiến, sâu sát cơ sở và gần gũi với cử tri hơn. Làm tốt vấn đề này chắc chắn sẽ mang lại niềm tin trong nhân dân đối với các đại biểu dân cử và chính quyền các cấp nhiều hơn.

Thông qua hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hằng năm giúp cho cấp ủy Đảng, thường trực HĐND nắm chắc hơn tình hình hoạt động của các đại biểu thuộc diện mình quản lý về năng lực tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, đồng thời kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân được tốt hơn.

Việc làm và kinh nghiệm từ Hòa Khánh Bắc sẽ giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận thành phố tiếp tục triển khai chuyên đề giám sát này hiệu quả hơn; góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Đông Trà

  • 1

 

Trực tuyến: 4
Tổng: 11737364

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này