16/11/2017

 Sáng 14-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoà Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) tổ chức tổng kết công tác giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn phường năm 2017. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải

Hoà Khánh Bắc là địa phương được Mặt trận thành phố chọn làm điểm trong thực hiện Đề án giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2017-2021. Trên địa bàn phường có 03 đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, 04 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu, 12 đại biểu Hội đồng nhân dân quận và 34 đại biểu Hội đồng nhân dân phường. Mặt trận và các tổ chức thành viên tiến hành giám sát các đại biểu dân cử trên mọi lĩnh vực hoạt động.

Từ thực tiễn hoạt động giám sát, Mặt trận phường đã bổ sung và sáng tạo trong giám sát đại biểu dân cử như: thành lập tổ giám sát đại biểu dân cử gồm 09 người, xây dựng biểu mẫu yêu cầu báo cáo đối với đại biểu HĐND phường,... từ đó kết quả giám sát của Mặt trận phường bước đầu đạt được hiệu quả và chất lượng theo yêu cầu của Đề án giám sát mà thành phố đã triển khai.

Qua hoạt động giám sát đại biểu dân cử năm 2017 cho thấy, Mặt trận và các tổ chức thành viên phường đã nắm chắc được hoạt động của các đại biểu dân cử được bầu trên địa bàn, kết quả giải quyết ý kiến cử tri đạt tỷ lệ cao hơn, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo, đồng thời qua đó kịp thời nhắc nhở các đại biểu dân cử còn nặng công việc chuyên môn chưa dành nhiều thời gian quan tâm cho địa phương nơi ứng cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã biểu dương những hoạt động giám sát đại biểu dân cử của phường trong năm 2017; đồng thời đề nghị Mặt trận phường tiếp tục phát huy các thành quả đạt được để triển khai thực hiện tốt hơn năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đăng Hải cũng nêu ra các văn bản là căn cứ pháp lý để giúp cho hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả hơn và một số yêu cầu cụ thể đối với địa phương trong hoạt động giám sát đại biểu dân cử trong thời gian đến.

UBND phường tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, UBND phường tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân thực hiện tốt công tác giám sát đại biểu dân cử.

Mẫn Mẫn

  • 1

 

Trực tuyến: 39
Tổng: 11719923

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này