19/05/2022

 Sáng ngày 19/5, Đoàn giám sát của Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Quyết định số 217-QĐ/TW); Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” (Quyết định số 218-QĐ/TW) và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên (Quy định số 124-QĐ/TW).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng chủ trì buổi làm việc

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW tại Đảng bộ huyện một cách quyết liệt, hiệu quả.

Trong công tác giám sát chuyên đề theo Quyết định số 217-QĐ/TW, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong 2 năm (2020, 2021), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát 19 chuyên đề với 97 cuộc đối với 62 cơ quan, đơn vị và đã ban hành 60 văn bản kiến nghị sau giám sát, trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chủ trì thực hiện giám sát 03 chuyên đề (về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với Chủ tịch UBND xã); phản biện xã hội đối với 3 dự thảo đề án của UBND huyện (Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ cao trong sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa huyện Hòa Vang đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc bố trí việc làm cho con em  đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện”).

Trong thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức thực hiện sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ huyện. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng 124 bảng niêm yết công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên tại trụ sở các cơ quan, đơn vị 11 xã và nhà văn hóa 113 thôn để nhân dân biết và giám sát cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh buổi giám sát

Công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày càng dân chủ, mở rộng; nhân dân ngày càng quan tâm và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu kết luận sơ bộ buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Ngô Xuân Thắng đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian qua. Đồng thời, Trưởng đoàn giám sát Ngô Xuân Thắng cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy trong thời gian đến tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 30-11-2021 của Thành uỷ Đà Nẵng về “Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn thành phố” trong cán bộ đảng viên và Nhân dân; tăng cường chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp với thực tiễn, tránh trùng lắp; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh công tác dân vận bằng những việc cụ thể, thiết thực; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận, đoàn thể có chuyên môn, năng lực, uy tín để phù hợp thực tiễn hiện nay.

Hà My

  • 1

 

Trực tuyến: 45
Tổng: 12198853

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang