07/07/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận các cấp trên địa bàn thàn phố đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức tốt 5 hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với hơn 2.000 cử tri tham dự, 94 cử tri đăng ký phát biểu ý kiến. Ban Thường trực đã tổng hợp các ý kiến cử tri gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận và các cơ quan chức năng của thành phố. Qua theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, có 17 bộ, ngành trung ương trả lời 43/47 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng, đạt tỷ lệ 91,5%; các cơ quan chức năng thành phố trả lời 11/11 ý kiến, tỷ lệ 100%. Ngoài ra, Ban Thường trực đã ban hành công văn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố trả lời đối với các kiến nghị của Mặt trận thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố và được Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản trả lời cụ thể đối với từng kiến nghị.

Mặt trận thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Mặt trận các cấp đã kiện toàn 56 Ban Thanh tra nhân dân phường, xã gồm 621 thành viên; đã tổ chức giám sát 66 lĩnh vực, tham gia và tự tổ chức 50 đoàn giám sát, phát hiện 03 vụ việc vi phạm và có 23 kiến nghị đề nghị các cơ quan đơn vị khắc phục, xử lý. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 107 công trình và chưa có phát hiện vi phạm.

Hiện nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 1.564 tổ hoà giải, với 8.001 hoà giải viên. 6 tháng đầu năm, các tổ hòa giải tiếp nhận 628 vụ việc; hòa giải thành 560 vụ (đạt tỷ lệ 89,2%). Ban Thường trực đã phối hợp với Sở Tư pháp thành phố tổng kết 5 năm về thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và tổ chức buổi tọa đàm đánh giá thực trạng thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong tháng, Ban Thường trực đã tiếp 03 lượt công dân, tiếp nhận 32 đơn (4 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo và 14 đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu). Ban Thường trực đã chuyển 02 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (01 đơn đã phản hồi, 01 đơn đang giải quyết), có văn bản hướng dẫn công dân 03 đơn.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận thành phố đã hướng dẫn Mặt trận các quận, huyện tổ chức lồng ghép quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TW và Kế hoạch số 86-KH/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Mặt trận thành phố đã tham gia góp ý nhiều văn bản của Trung ương và thành phố, cụ thể: góp ý dự thảo sửa đổi Thông tri số 02/TTr-MTTW-BTT về hướng dẫn công tác tiếp công dân; dự thảo Luật Thi hành án Hình sự (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố; dự thảo Kế hoạch thi hành Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước trên địa bàn thành phố; dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng với người chấp hành xong án phạt tù của UBND thành phố; góp ý dự thảo Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố; dự thảo Quy định về trình tự thủ tục và tiêu chí xét cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều văn bản khác...

Đối với hoạt động giám sát, Mặt trận thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 06-QĐ/TU về việc phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đã trình Thường trực Thành ủy phê duyệt 13 chuyên đề giám sát năm 2019 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố (Mặt trận: 05 chuyên đề; các tổ chức chính trị - xã hội: 8 chuyên đề). Tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Giám sát đại biểu dân cử năm 2019 cho Mặt trận các quận, huyện, phường, xã.

Tham gia 08 Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Thành Đoàn Đà Nẵng về giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà Chung cư cao tầng và nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố; giám sát công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và hoạt động các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; giám sát tiến độ thi công các lối xuống biển; giám sát công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và hoạt động các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; giám sát quản lý giao thông đô thị tại quận Ngũ Hành Sơn và Hải Châu; giám sát việc quản lý đối với dịch vụ cầm đồ và cho vay nặng lãi; về quản lý việc xây dựng và quy hoạch các thiết chế văn hóa...

Mặt trận thành phố tổ chức hội nghị phản biện dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng

Đối với công tác phản biện xã hội, Mặt trận các cấp đã tổ chức 8 hội nghị phản biện xã hội; trong đó: Ban Thường trực Mặt trận thành phố tổ chức 3 hội nghị phản biện xã hội: phản biện Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Mariana Complex, Dự án Olalani RiversideTower; phản biện Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà; phản biện Dự án Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực, các nhà nghiên cứu về khoa học – kỹ thuật, công nghệ, văn hóa, lịch sử và đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố. Mặt trận các quận, huyện tổ chức 01 hội nghị phản biện; Mặt trận phường, xã tổ chức 04 hội nghị phản biện xã hội.

Đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu về dự kiến phát triển Khu du lịch sinh thái phía Nam Hải Vân; kết quả khảo sát có 280 phiếu đồng ý phát triển du lịch sinh thái ở khu vực này, đạt tỷ lệ: 98,59%; Họp Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật thông qua chương trình công tác năm 2019 và lấy ý kiến các thành viên về quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố.

HN

 

 

Trực tuyến: 25
Tổng: 12290741

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang