09/08/2018

 Sáng 8-8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị

Đời sống dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, cho biết, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thành phố đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng sản xuất thủy sản, nông, lâm bình quân giai đoạn 2008-2017 đạt 4-4,5%/năm (cao hơn so với mục tiêu Nghị quyết là đạt 3,5-4,0%/năm); cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng, giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng thủy sản. Thành phố đã thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng đến phục vụ đô thị và du lịch. Cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá được đầu tư khá đồng bộ, khai thác hải sản tập trung nâng cao năng lực khai thác xa bờ, tỷ trọng tàu khai thác xa bờ tăng từ 9,56% năm 2008 lên 46,57% năm 2017. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản bình quân đạt 7,5%/năm và Đà Nẵng đang từng bước trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ nghề cá của khu vực.

Trong những năm qua, thành phố đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định sinh kế cho người dân khu vực giải tỏa, di dời và các hộ nông nghiệp bị thu hồi đất sản xuất. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản nông lâm đã đáp ứng nguyện vọng của bà con nông ngư dân, nhất là chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cao năng lực khai thác xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của dân cư nông thôn năm 2017 tăng gấp 2,67 lần so với năm 2008; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống dân sinh; người dân nông thôn được tiếp cận các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, nâng cao. Nông thôn Đà Nẵng từng bước phát triển toàn diện, góp phần trong sự nghiệp xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, kết quả 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, sản xuất thủy sản nông lâm, cơ cấu cây trồng, con vật nuôi chuyển dịch theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Các vùng chuyên canh sản xuất tập trung được hình thành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; xây dựng các cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giá trị gia tăng; thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát giết mổ, không để xảy ra dịch bệnh trong chăn nuôi; thực hiện quy hoạch, sắp xếp các cơ sở chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, không chăn nuôi trong khu vực nội thành và phát triển mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chăn nuôi hướng hữu cơ.

Thành phố đã thực hiện tái cơ cấu thủy sản theo hướng nâng cao năng lực khai thác xa bờ; cơ cấu nghề, cơ cấu tàu thuyền khai thác chuyển đổi theo hướng vươn khơi, hiện đại hóa nghề cá; các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác đã phát huy tích cực hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của ngư dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng nghề cá được đầu tư khá đồng bộ, trở thành động lực trong phát triển kinh tế thủy sản theo Nghị quyết 09-NQ/BCT của Bộ Chính trị về thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Giá trị bình quân sản phẩm khai thác thủy sản tăng từ 34,7 triệu đồng/tấn năm 2013 lên 47,8 triệu đồng/tấn vào năm 2017.

Công tác quản lý bảo vệ rừng được tập trung chú trọng gắn với củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm; các hoạt động kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã được triển khai quyệt liệt, có hiệu quả cao, góp phần làm giảm vi phạm pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Năm 2017 không xảy ra điểm nóng về chặt phá rừng, buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã và không xảy ra cháy rừng; tỷ lệ che phủ rừng năm 2017 đạt 45,5%, tăng 1,97% so với năm 2013 và cao hơn so với mức bình quân của cả nước là 41,45%.

Bên cạnh đó, thành phố cũng thực hiện phân cấp, bàn giao và quản lý, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi, đê, kè biển, kè chống sạt lỡ ven sông; năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường được tập trung chú trọng. Các mô hình tưới tiêu tiết kiệm như tưới nhỏ giọt, phun sương... trên cây rau, hoa, cây ăn quả và các cây trồng cạn được triển khai; thực hiện chuyển đổi diện tích cây trồng vùng không chủ động nước tưới, giai đoạn 2013- 2017 không để xảy ra khô hạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nông dân. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Bộ Y tế đạt 95,7% và tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại, gia súc hợp vệ sinh đạt 93,55%.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Võ Công Trí ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đặc biệt là sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp cùng với nguồn lực ngân sách để cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên một diện mạo mới cho khu vực nông thôn thành phố trong những năm qua. Tuy nhiên, theo Phó Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế do công tác quy hoạch, định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp chưa được tập trung chú trọng đồng bộ, thiếu sự ổn định và thường xuyên bị tác động, điều chỉnh, chưa tạo được động lực, cơ sở để phát triển nông thôn. Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả chưa cao; chưa chú trọng đến công tác xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh; việc phát triển mới trang trại, chăn nuôi còn chậm.

Phó Bí thư Võ Công Trí cho rằng, hiện nay, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều rào cản về đất đai và khó tiếp cận cơ chế chính sách ưu đãi; đời sống người nông dân tuy có cải thiện những vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân còn rất thấp so với mặt bằng chung của thành phố. Lao động nông nghiệp, nông thôn chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo và bị tác động do giải tỏa, di dời nên khó khăn trong công tác đầu tư phát triển sản xuất; thu nhập trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhất là khai thác hải sản còn thấp và có nhiều khó khăn, rủi ro. Bên cạnh đó, hạ tầng nông thôn tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; một số địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn mô hình thôn kiểu mẫu, vườn mẫu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, Phó Bí thư Võ Công trí đề nghị, trong thời gian đến, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; gắn công tác tuyên truyền với việc xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Theo Phó Bí thư Thành ủy, cả hệ thống chính trị cần vào cuộc, chủ động tham mưu xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển ngành nông nghiệp, đảm bảo tính gắn kết, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, trong đó thể hiện vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Một số giải pháo cụ thể được Phó Bí thư Võ Công Trí nêu ra như: nghiên cứu giải pháp sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn thành phố, ưu tiên giữ lại quỹ đất nông nghiệp để phát triển sản xuất; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, chú trọng các tiêu chí về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có chính sách hỗ trợ trong công tác đền bù, giải tỏa, tiếp cận đất đai để sản xuất cũng như việc liên kết, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm; nghiên cứu tích tụ ruộng đất để sản xuất lúa, rau chuyên canh với quy mô lớn áp dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất, tăng năng suất sản phẩm; khẩn trương rà soát, công khai ranh giới quy hoạch 7 vùng quy hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thông tin để nghiên cứu, tiếp cận đầu tư. Đối với lĩnh vực ngư nghiệp, Phó Bí thư Võ Công Trí đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống bà con ngư dân, cũng như các chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tập trung xử lý, cải thiện môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, từng bước nâng cấp chất lượng hoạt động, xây dựng khu vực này trở thành khu dịch vụ thủy hải sản kết hợp phát triển thương mại du lịch.

Theo Phó Bí thư Võ Công Trí, cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy mạnh mẽ vai trò của các sở, ngành trong việc đồng hành cùng huyện Hòa Vang đẩy mạnh phong trào thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao các tiêu chí chưa bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới của nông dân, khắc phục tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Tại hội nghị, có 9 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sơ kết 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố đến năm 2020.

NGÔ HUYỀN (Theo danang.gov.vn)

 

Trực tuyến: 24
Tổng: 12284518

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang