19/03/2018

 Năm 2018, công tác tuyên giáo của Mặt trận các cấp thành phố tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.  

Đẩy mạnh tuyên truyền góp phần thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.  TRONG ẢNH: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2018 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Thanh Tuyền
Đẩy mạnh tuyên truyền góp phần thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. TRONG ẢNH: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện ký kết giao ước thi đua năm 2018 với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Thanh Tuyền

Trọng tâm công tác tuyên truyền là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Thành phố 4 an”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; nhân rộng và ứng dụng các sản phẩm sáng tạo phục vụ sản xuất và đời sống. Công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11), cần tập trung tuyên truyền nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tình làng nghĩa xóm.

Tuyên truyền các hoạt động chăm lo người nghèo theo hướng Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giúp đỡ người dân thoát nghèo bền vững, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó là tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tuyên truyền, cũng chú trọng về kết quả chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, phát huy vai trò các tôn giáo trong thúc đẩy ý thức tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng.

Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2020; các chương trình về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến, các cá nhân tiêu biểu ở địa phương, cơ sở... cần được tuyên truyền nhân rộng để phát huy kết quả trên toàn thành phố.

Tuyên truyền các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát thực hiện cải cách hành chính; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các cấp Mặt trận đẩy mạnh thực hiện đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” đến các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức; tuyên truyền, cổ vũ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời tiếp nhận, tập hợp tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền. Công tác tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp cần kịp thời, hiệu quả và hướng về cơ sở, hình thức tuyên truyền phù hợp, thường xuyên đến các khu dân cư góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Phạm Phú Bình

  • 1

 

Trực tuyến: 33
Tổng: 12198794

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang