29/08/2017

 

 
BAN CHỈ ĐẠO
CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN
DÙNG HÀNG VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 04  /TB- BCĐCVĐTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG
“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” THÀNH PHỐ
tại Hội nghị công bố Quyết định tái thành lập Ban Chỉ đạo

                  

Ngày 09-8-2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định tái thành lập Ban Chỉ đạo, Bộ phận Thường trực, góp ý dự thảo Quy chế làm việc và bàn nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), đồng chí Đặng Thị Kim Liên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết luận:

1. Tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, ban hành Quy chế.

2. Thống nhất với đề nghị của lãnh đạo Ban Dân vận Thành uỷ bổ sung đồng chí Vũ Đức Tùng, Phó chánh Văn phòng Ban Dân vận Thành ủy tham gia Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

3. Về nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2017, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan bám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với nội dung sau:

3.1. Tập trung công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong đó:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Cổng thông tin Điện tử của các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo, đài thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch, xây dựng chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc vận động.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “3 giác”: “tự giác” mua sắm, sử dụng hàng hóa, sản phẩm Việt Nam có chất lượng; “phát giác” và “tố giác” các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... để cơ quan chức năng xử lý.

3.2. Thành viên Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, người lao động... ưu tiên sử dụng hàng Việt trong mua sắm công và tiêu dùng cá nhân. Xem đây là nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng và thể hiện lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ vào sản xuất sản phẩm, hàng hóa, cho ra đời sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị trường. Vận động, động viên các cơ sở kinh doanh, phân phối sản phẩm, các tiểu thương lựa chọn kinh doanh, phân phối, buôn bán hàng Việt Nam chất lượng cao.

3.3. Đề nghị các cơ quan chức năng như Chi cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm minh với hành vi sản xuất, kinh doanh trái pháp luật, góp phần bảo vệ giá trị, thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

3.4. Đề nghị Sở Công thương tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm Việt đến với người tiêu dùng, đặc biệt là người dân tại các vùng nông thôn và miền núi.

3.5. Tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế Nam Việt Galaxy tổ chức thành công Hội chợ “Tự hào hàng Việt Nam năm 2017” vào tháng 12/2017. Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tham gia trưng bày, bán hàng Việt Nam có chất lượng để quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu của các nhà sản xuất trong nước; nghiêm cấm việc trưng bày, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái tại Hội chợ.

Đề nghị các quận, huyện chú trọng phối hợp tổ chức các phiên chợ hàng Việt trên địa bàn dân cư, khu công nghiệp.

 3.6. Giao Bộ phận Thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo hình thức tôn vinh các doanh nghiệp, nhà phân phối, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động định kỳ 2 năm 1 lần.

3.7. Đối với các quận, huyện có điều kiện, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện tham mưu quận, huyện uỷ thành lập Ban Chỉ đạo cấp quận, huyện.

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Cuộc vận động trong kinh phí hoạt động năm 2018 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó, chú ý đến kinh phí cho hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện.

Trên đây là nội dung kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố tại Hội nghị công bố Quyết định tái thành lập Ban Chỉ đạo; Bộ phận Thường trực của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BCĐ TW CVĐ;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thành viên BCĐ CVĐTP;

- Thành viên Bộ phận Thường trực CVĐ TP;

- BTT UB MTTQVN TP;

- Lưu VT, Ban TC-TG.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

Trần Việt Dũng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

 

  • 1

 

Trực tuyến: 23
Tổng: 12178983

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang