19/04/2021

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa thực hiện đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 xã: Hòa Châu, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Qua giám sát cho thấy việc triển khai công tác bầu cử tại các xã thực hiện theo đúng hướng dẫn, bảo đảm các mốc thời gian quy định và hướng đến tổ chức ngày bầu cử (23-5) thực sự là ngày hội của nhân dân.

Mặt trận thành phố tham dự hội nghị trực tuyến do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 15-4 để sơ kết đợt 1 về công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: N.QUANG

Đúng tiến độ

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu đánh giá: Ủy ban bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã thuộc huyện Hòa Vang được kiểm tra trong đợt này đã triển khai tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, huyện về công tác bầu cử.

Mặt trận các xã đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận đến các tổ chức thành viên và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Mặt trận các xã đã tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện theo các quy định về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử, Mặt trận các xã đã phối hợp thống nhất với Thường trực HĐND xã thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử xã bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và thời gian theo quy định.

Mặt trận các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, triển khai đến Ban công tác mặt trận và nhân dân, vừa kết hợp hình thức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh của xã, trên xe lưu động, thông qua Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã.

Mặt trận các xã đã ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử và phân công nhiệm vụ đến các thành viên của đoàn kiểm tra, giám sát.

Về nội dung giám sát bầu cử, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú Lê Thị Kim Oanh cho biết, Mặt trận xã đã tham gia cùng HĐND, UBND xã góp ý trong tất cả các vấn đề liên quan đến bầu cử: thành lập Ủy ban bầu cử xã; Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử; các Ban bầu cử và tổ bầu cử trên địa bàn 8 thôn…

Từ đó, Mặt trận xã giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức bầu cử tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Sơn Phạm Đình Phi cho biết, Mặt trận và Ủy ban bầu cử xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và giám sát các hoạt động của tổ chức bầu cử trên địa bàn, thường xuyên nắm tình hình dư luận xã hội cũng như phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Tăng cường tuyên tuyền

Theo ông Dương Đình Liễu, qua kiểm tra, giám sát, Mặt trận thành phố chỉ ra những hạn chế như: công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ở cấp xã vẫn còn ít, chủ yếu tập trung ở trụ sở UBND xã, các trục đường chính, chưa tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; công tác tự kiểm tra, giám sát vẫn chưa thực hiện thường xuyên, chưa thực hiện báo cáo hằng tuần về tiến độ bầu cử.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, hồ sơ lưu trữ riêng về công tác bầu cử ở một vài xã (Hòa Châu, Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Liên) còn sơ sài, chưa khoa học, một số văn bản chưa đóng dấu.

Trên cơ sở lắng nghe các xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đánh giá những hạn chế qua kiểm tra, giám sát, Mặt trận thành phố đề nghị UBND thành phố sớm trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết về kinh phí phục vụ công tác bầu cử để cho cơ sở chủ động thực hiện.

Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận huyện Hòa Vang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã trong thời gian đến, hướng dẫn, kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ bầu cử ở cơ sở bảo đảm đúng quy định, khoa học, hợp lý.

Đối với các xã, Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận các xã thực hiện tốt công tác tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên và hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên (sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba) bảo đảm công bằng, dân chủ, khách quan, đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Các xã cần đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, nhất là tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính, các điểm công cộng từ nay đến ngày diễn ra bầu cử, tuyên truyền về Ngày bầu cử (23-5-2021) để cử tri biết, tham dự bầu cử đông đủ.

 

Theo Báo Đà Nẵng - NGUYỄN QUANG

 

 

 

Trực tuyến: 30
Tổng: 11255701

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này