20/06/2019

Việc xây dựng và ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cùng Nghị định hướng dẫn thi hành với nhiều điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng được đánh giá là một bước tiến mới trong vấn đề đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

Với chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến định và Luật định, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng xác định việc phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai, đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành vào cuộc sống qua đó giúp tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến, giới thiệu Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Ngay khi Luật và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP được công bố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giới thiệu Luật và Nghị định đến hơn 220 chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu, chủ chốt của các tổ chức tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố, đồng thời, Ban Thường trực cũng đã tổ chức tập huấn, giới thiệu Luật và Nghị định đến đại diện các tổ chức thành viên cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận huyện, phường xã trên địa bàn thành phố. Qua các cuộc Hội nghị đã cấp phát trên 800 đầu tài liệu có liên quan đến các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo – tín ngưỡng và người làm công tác tôn giáo trong toàn hệ thống Mặt trận thành phố. Trên cơ sở Hướng dẫn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện trên địa bàn đã tổ chức Hội nghị hoặc lồng ghép việc tập huấn, giới thiệu Luật và Nghị định trong các buổi tập huấn chuyên đề, qua đó, đã giới thiệu Luật và Nghị định đến đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, đại diện hơn 1.200 Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư và các vị đại diện của hơn 200 cơ sở tôn giáo – tín ngưỡng trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó, đã tập huấn, giới thiệu cho hơn 2.000 lượt người và đã cấp phát được trên 2.000 đầu tài liệu có liên quan.

Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;  UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/4/2018 về việc triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện Luật, Nghị định theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Theo đó, đối với cấp thành phố, Ban Tôn giáo thành phố đã tổ chức Hội nghị Phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định và cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo cho gần 200 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp. UBND các quận, huyện chủ động tổ chức Hội nghị phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác tôn giáo cấp quận, huyện, xã, phường và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo với số lượng gần 1.500 người dự.

Ngoài ra, thực hiện quy chế phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố, một số hội, đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố cũng đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật này đến các hội viên, đoàn viên của tổ chức mình với khoảng trên 500 lượt người tham dự.

Đặc biệt, Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ thành phố đã tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Đối tượng tham gia là toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo. Nội dung thi bao gồm 02 phần thi: trắc nghiệm và tự luận. Kết quả, có 330 bài dự thi gửi về và đơn vị có cán bộ tham gia dự thi nhiều nhất và đạt chất lượng cao là huyện Hòa Vang với 150 bài dự thi, về cá nhân có một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang đạt giải Nhất.

Nhìn chung, đến nay, qua 18 tháng triển khai, giới thiệu, quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định thi hành đã được phổ biến sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị và đồng bào tôn giáo thành phố, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo của cán bộ công chức làm công tác tôn giáo. Đa số chức sắc, chức việc, đông đảo đồng bào có đạo yên tâm tin tưởng và cơ bản chấp hành đúng Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định hướng dẫn thi hành trong các hoạt động tôn giáo…Qua đó, đã tạo hành lanh và cơ sở pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo – tín ngưỡng (nhất là trong công tác quản lý người nhập tu, thuyên chuyển bổ nhiệm chức sắc, chức việc, thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc,…) cũng như công tác tập hợp, đoàn kết, vận động đồng bào tôn giáo – tín ngưỡng của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội.

Quá trình đưa Luật tín ngưỡng và Nghị định hướng dẫn thi hành vào cuộc sống đã giúp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhất là trong việc nắm bắt, theo dõi việc thực hiện Luật và Nghị định, giám sát việc thực hiện quản lý Nhà nước liên quan đến vấn đề tôn giáo – tín ngưỡng, kịp thời phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, đồng bào tôn giáo đến cấp ủy, chính quyền các cấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc trong tôn giáo.

HD

 

Trực tuyến: 33
Tổng: 12291564

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang