15/01/2018

Sáng ngày 05/01, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) và công tác Tôn giáo - Dân tộc năm 2017; tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL -UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị


Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Trưởng  Ban Chỉ đạo QCDCCS, Trưởng Ban chỉ đạo T98 thành phố và đồng chí Phạm Quý, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo QCDCCS và Ban chỉ đạo T98 thành phố chủ trì.

Năm 2017, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, dân tộc và đồng bào người Hoa đạt được những kết quả rõ nét, đảm bảo hoàn thành theo đúng theo chương trình đề ra, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện của thành phố. Hoạt động của 2 Ban chỉ đạo về QCDCS và T98 thành phố được thường xuyên kiện toàn, tham mưu tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo, dân tộc và quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các quy chế phối hợp về công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Sau 10 năm thực hiện pháp lệnh 34 và trong năm 2017, chất lượng thực hiện QCDC cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Các cấp ủy Đảng đã quan tâm nhiều hơn trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Hoạt động của các cơ quan dân cử có nhiều chuyển biến, nhất là công tác giám sát triển khai thực hiện chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và các đề xuất, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân. Nhiều vấn đề nóng của thành phố, gắn liền với đời sống người nhân dân được theo dõi, chỉ đạo xử lý đến nơi, đến chốn. Các cơ quan chính quyền đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến. Hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân và công tác giám sát cộng đồng, hòa giải cơ sở ngày càng đi sát vào nhiều vấn đề gắn liền với đời sống người dân tại địa bàn khu dân cư. Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở  trong loại hình doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hoà, bền vững, giải quyết  tốt vấn đề việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, theo đúng quy định của pháp luật. Mặt trận và đoàn thể các cấp đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở như, tích cực vận động đoàn viên hội viên tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDCCS, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Việc thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát và quyết định được thể hiện rõ ngày từ cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn nghiệp vụ về QCDCCS được chú trọng, qua đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của mình.

Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn ổn định theo đúng quy định của pháp luật và các chương trình đã đăng ký. Đại bộ phận các tôn giáo, chức sắc, chức việc đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động giáo dân, đồng bào có đạo ủng hộ, tham gia thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối, chính sách, phát luật của Đảng và nhà nước.  Những nhu cầu tâm linh thuần túy, chính đáng của nhân dân được giải quyết kịp thời. Việc hỗ trợ, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc trên địa bàn Hoà Vang được thực hiện đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí đánh giá cao những kết quả về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc tôn giáo năm 2017 và 10 năm thực hiện pháp lệnh 34; đồng thời chỉ đạo tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian đến. Đối với nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị cần tiếp tục phát huy có hiệu quả hơn nữa vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo, dân tộc gắn với thực hiện đồng bộ  hơn nữa các quy chế phối hợp về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, dân vận ở các cơ quan nhà nước, nâng cao sự hài lòng của tổ chức và công dân đối hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền; kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt các kiến nghị, đề xuất chính đáng, cấp bách, thiết thực của nhân dân, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong công tác tiếp công dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phát huy tốt vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban hòa giải ở cơ sở. Phải thực hiện lấy ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể đối với các chủ trương, dự án lớn, có tác động đến đông đảo người dân. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Chú trọng quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật và trong dịp các lễ trọng. Duy trì và xây dựng mối quan hệ tin tưởng, gắn bó, tốt đẹp giữa chính quyền các cấp với các chức sắc, tôn giáo. Tập trung chăm lo về chính sách an sinh  xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, tiếp tục vận động thực hiện có kết quả “Chương trình thành phố 4 an”, thành phố “5 không”, “3 có”, “Năm văn hóa văn minh đô thị” và các cuộc vận động khác. Tăng cường làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền về Luật tôn giáo, tín ngưỡng, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu của đội ngũ cán bộ các cấp.

Dịp này, Hội nghị đã trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố cho 7 cá nhân và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34 và QCDCCS năm 2017; 10 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trên lĩnh vực công tác tôn giáo, dân tộc năm 2017.


Vũ Lê Tâm (Theo dangbodanang)

 

Trực tuyến: 12
Tổng: 8845843

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này