11/07/2017

 Sáng 10/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến chào thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII (2013-2016), Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XIII (2016-2019); chào thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh và chào thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cùng Lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tới thăm Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XII (2013-2016), Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa XIII (2016-2019), thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi tới Cụ Tổng Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam lời chúc sức khỏe, và mong Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa, hoàn thành tốt trách nhiệm của người đứng đầu Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, trách nhiệm với Giáo hội và với đất nước; dẫn dắt các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận luôn gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mong Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam luôn thể hiện là một thành viên tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, trân trọng và đánh giá cao những việc làm và vai trò tích cực của Cụ Tổng Giám mục trong thời gian vừa qua đối với các phong trào, các cuộc vận động mà Mặt trận đã phát động, đặc biệt Tổng Giám mục khi đang với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tham gia ký kết Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, và tham gia là thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp, có đóng góp tích cực triển khai hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong đồng bào Công giáo, đồng thời tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động.

“Những việc làm đó thể hiện giữa đạo và đời luôn gắn bó hài hòa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc

Nhắc lại lời Giáo hoàng Phanxicô: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước. Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Cụ Tổng Giám mục, với uy tín, vị trí và vai trò của mình trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục vận động, tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận góp phần xây dựng Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Tổng Giám mục Phao lô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh khẳng định trong thời gian tới, với uy tín của mình, Tổng Giám mục tiếp tục cùng các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh

Đến chào thăm Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, người có uy tín trong quan hệ với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa thánh Vatican, thường xuyên được gặp Giáo hoàng; Hiệp sĩ đã trực tiếp tham gia vận động nhiều vị giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân, nhất là giới trẻ thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, Hiệp sĩ sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc vận động bà con tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động để củng cố vững mạnh hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh

Tới chào thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới Cụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự và toàn thể chư tôn đức, quý vị tăng ni, cư sĩ và phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam lời chúc sức khỏe, an lạc và hoàn thành tốt đẹp mọi công tác Phật sự và Thế sự mà Giáo hội đã đề ra đồng thời chia vui với Giáo hội, trong đó có vai trò của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan chức năng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đến nay đã chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh ở trên 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội và cá nhân Hòa thượng trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng ni, phật tử thăm gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiêu biểu là các đóng góp của Phật giáo trong việc tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh cho người nghèo, phòng chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Cụ Hòa thượng, Chủ tịch HĐTS và các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thường xuyên quan tâm việc tăng cường đoàn kết hoà hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; thực hiện tốt các chương trình Phật sự, Thế sự của Giáo hội đã đề ra phù hợp với yêu cầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế; mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết thân ái giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời có chương trình hỗ trợ cho công tác Phật sự của Phật giáo các tỉnh miền núi, khu vực biên giới, hải đảo và của đồng bào phật tử Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài, góp phần cùng Nhà nước và Mặt trận phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng quà Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

“Mặt trận sẽ luôn đồng hành cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm tốt việc phật sự và thế sự của Giáo hội.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đáp từ sự quan tâm và lòng mong mỏi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dành cho Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ làm tròn trách nhiệm và những kỳ vọng mà MTTQ Việt Nam đã giao phó, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh và nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư, từ đó giúp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Theo MTTW

 

Trực tuyến: 25
Tổng: 7962601

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này