26/01/2018

 Sáng 25/1, tại Trường Chính trị thành phố, Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI(nhiệm kỳ 201- 2023) chính thức khai mạc trọng thể.

 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu chỉ đạo Đại hội. 


Dự Đại hội, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 349 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố.

5 năm, kết nạp hơn 60.000 đoàn viên

Báo cáo về kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai tốt việc tham gia nghiên cứu, tập hợp ý kiến đoàn viên và người lao động đóng góp xây dựng các dự thảo Luật, văn bản hướng dẫn của Trung ương và văn bản của thành phố liên quan đến quan hệ lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố về chủ trương, chính sách mang lại lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ, đã được cụ thể hóa bằng các văn bản triển khai thực hiện như: Đề án Xây dựng nhà ở công nhân, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn Khu công nghiệp; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với CNVCLĐ và cán bộ công đoàn; xây dựng thiết chế văn hoá và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho công nhân lao động

Chương trình “Nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể giai đoạn 2013-2018” đạt kết quả khả quan; đến nay trên địa bàn thành phố có 796/970 doanh nghiệp, đơn vị công đoàn cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; đặc biệt LĐLĐ thành phố là đơn vị đầu tiên thực hiện thành công thí điểm thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành du lịch - dịch vụ, đồng thời ký kết thỏa ước lao động tập thể tại những đơn vị, doanh nghiệp chưa có công đoàn cơ sở. Cũng trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, chương trình “Phúc lợi đoàn viên” là một điểm mới nhằm hướng đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, góp phần tạo ra phong trào chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên một cách thiết thực. Từ nguồn vốn uỷ thác của UBND thành phố, LĐLĐ thành phố đã uỷ quyền cho Công đoàn Viên chức thực hiện việc cho vay đối với 654 lượt cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 39,2 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên cũng được các cấp công đoàn thành phố quan tâm thực hiện; cụ thể, từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn đã kết nạp 61.056/30.490 đoàn viên, đạt 200% chỉ tiêu Đại hội XV Công đoàn thành phố đề ra; thành lập mới 665/556 công đoàn cơ sở.
 

Các đại biểu dự Đại hội.


Hoạt động xã hội, nhân đạo luôn được các cấp công đoàn quan tâm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong 5 năm qua, LĐLĐ thành phố đã hỗ trợ xây dựng, sữa chữa 268 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ sữa chữa 35 nhà gia đình chính sách với số tiền 700 triệu đồng; vận động CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ huyện Hoà Vang xây dựng nông thôn mới gần 2,6 tỷ đồng. Hoạt động “Tháng công nhân” hàng năm được tổ chức ngày càng thực chất, hiệu quả, được các cấp công đoàn và đông đảo người lai động biết đến và hưởng ứng; việc đăng cai và phối hợp tổ chức thành công chương trình đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và 2,000 công nhân, lao động vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2017 là điểm sáng trong hoạt động Tháng Công nhân nhiệm kỳ qua. Song song đó, đội ngũ CNVCLĐ thành phố từng bước phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng. Các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực. Các cấp công đoàn tích cực tham gia giải quyết việc làm, kiểm tra, giám sát, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn phấn đấu kết nạp mới 30.000 đoàn viên công đoàn giai đoạn 2018-2023; phấn đấu đến năm 2023 các công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt 75% trở lên người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; các công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đạt 100% người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn thành phố cũng phấn đấu trong nhiệm kỳ mới hỗ trợ xây dựng và sữa chữa 300 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn “Quỹ hoạt động xã hội Công đoàn” thành phố.

Đại hội đã tham luận sôi nổi và đề ra các nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm kỳ mới các cấp công đoàn xác định tập trung nâng cao vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành phố đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
 

Tiếp tục quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý đã đánh giá cao những hoạt động của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và các cấp công đoàn thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt 3 chức năng của mình, trong đó xác định chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là chức năng trung tâm, xuyên suốt mọi hoạt động. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động; tạo điều kiện để người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn về kỹ năng và phương pháp công tác; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp công đoàn và CNVCLĐ thành phố đã đạt được trong những năm qua. “Những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tựu chung của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố” Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tổ chức công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, phối hợp sáng tạo với các cấp chính quyền cụ thể hóa thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đặc biệt là đi sâu nghiên cứu, nắm bắt thực trạng đời sống, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động để có giải pháp đáp ứng, giải quyết kịp thời; duy trì tốt các hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”, “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể”…Bên cạnh đó, tiếp tục khẳng định, phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thể của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố thời gian qua; chú trọng xây dựng các phong trào CNVCLĐ với nội dung, chương trình, hướng tới giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận với kiến thức mới phù hợp với xu thể của thời đại, cách mạng công nghiệp 4.0. Cùng với đó, tích cực vận động CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện các chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”, chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, xây dựng nông thôn mới…Ngoài ra, các cấp công đoàn chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là chủ tịch công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, tổ chức công đoàn các cấp và phong trào CNVCLĐ thành phố sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động năng động, sáng tạo và có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Đà Nẵng. “Cán bộ nào thì phong trào ấy, cán bộ là nhân tố hết sức quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, khách quan, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức vào Ban Chấp hành Công đoàn thành phố nhiệm kỳ mới, đưa hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố không ngừng phát triển trong thời gian đến” Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.
 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (ngoài cùng bên phải) trao kinh phí hỗ trợ cho LĐLĐ thành phố nhằm đầu tư xây dựng 1 công trình nhà ở phục vụ công nhân lao động với một số thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) trị giá từ 50 - 70 tỷ đồng. 


Dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao kinh phí hỗ trợ cho LĐLĐ thành phố nhằm đầu tư xây dựng 1 công trình nhà ở phục vụ công nhân lao động với một số thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1) trị giá từ 50 - 70 tỷ đồng.  

Trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 45 đồng chí và tiến hành Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành khóa mới bầu các chức danh.
 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2018 -2023.


Quốc Khải

 

Trực tuyến: 50
Tổng: 8845881

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này