18/10/2016
 
Theo đó, loại hình doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng, nhất là tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Số tiền thuế và phí mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân đã nộp cho Nhà nước đã tăng 18,4 lần sau 10 năm. Sự đóng góp đã hỗ trợ lớn cho việc chi tiêu vào các công tác xã hội và các chương trình phát triển khác. Do vậy, đã tạo tạo ra 40% cơ hội cho dân cư tham gia đầu tư có hiệu quả nhất trong việc huy động các khoản tiền đang phân tán, nằm trong dân cư, để hình thành các khoản vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, tại Đà Nẵng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm 96% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký, đóng góp vào GDP khoảng 45% và giải quyết khoảng 60% lao động toàn thành phố. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, khối doanh nghiệp nhỏ và vừa còn tồn tại một số hạn chế cố hữu như sau:

Một là về tiếp cận vốn vay, Chính phủ đã triển khai các chính sách, chương trình hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ tín dụng. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này rất khiêm tốn, do rất ít các doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện không được nợ thuế quá hạn, không nợ lãi suất quá hạn. Vì vậy, khó khăn nhất vẫn là thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Hai là về công nghệ, doanh nghiệp vừa và nhỏ được kỳ vọng là có thể đóng góp vào sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ, hoặc đóng vai trò là nhà cung ứng dịch vụ, sản phẩm đầu vào cho các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các dự án lớn của Nhà nước. Quá trình này sẽ thúc đẩy cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành trụ cột để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Tuy vậy, hiện nay, đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam chưa tham gia vào được chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu, trình độ khoa học công nghệ và năng lực đổi mới trong doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam còn thấp. Tại Đà Nẵng, theo Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ của Đà Nẵng đều gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng và chế biến thủy sản. Nguồn vốn của các doanh nghiệp cũng rất hạn chế, bên cạnh đó trình độ công nghệ chỉ ở mức trung bình, một số doanh nghiệp đã có sự đổi mới công nghệ nhưng cũng không đồng bộ nên chất lượng hàng hóa sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nhân lực, thiếu lao động có tay nghề cao, chưa áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ quản lý trong quá trình sản xuất và kinh doanh (chỉ có 30% doanh nghiệp được khảo sát đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000).

Ba là, bất cập về trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo số liệu chúng tôi có được thì số chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn từ đại học trở lên rất thấp. Về lực lượng lao động, đến tháng 11.2015, tại Đà Nẵng, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 45%, vẫn còn nhiều lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng chưa qua đào tạo chính qui về chuyên môn kỹ thuật, phần lớn chỉ qua đào tạo ngắn hạn, cấp tốc; việc thực hiện chưa đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động đã làm giảm đi chất lượng công việc trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều đáng chú ý là đa số các chủ doanh nghiệp, ngay cả những người có trình độ học vấn từ cao đẳng và đại học trở lên thì số người người được đào tạo về kiến thức kinh tế và quản trị doanh nghiệp, các lớp về pháp luật trong kinh doanh...chưa nhiều, điều này có ảnh hưởng lớn đến việc lập chiến lược phát triển, định hướng kinh doanh và quản lý, phòng tránh các rủi ro pháp lý của các doanh nghiệp Việt Nam.

Bốn là, năng lực tiếp cận với các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh còn hạn chế, phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tiếp cận được hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế. Để từng bước phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các chính sách pháp luật, có thể nói hệ thống pháp luật trong kinh doanh ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên, năng lực tiếp cận với các văn bản và hệ thống chính sách pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế. Việc tiếp cận hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, phần khách quan do nội tại nền kinh tế nước ta như cải cách hành chính diễn ra còn chậm, chính sách kinh tế vĩ mô thiếu ổn định,..., tuy nhiên, phần lớn là do chủ quan các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự tìm hiểu các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế để nâng cao năng lực của chính mình trong kinh doanh. Đây là vấn đề rất đáng lưu tâm, đòi hỏi cả Nhà nước và doanh nghiệp phải có những giải pháp nhằm thay đổi tăng cường năng lực tiếp cận với các thông tin, chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong kinh doanh cho doanh nghiệp.

Từ thực tiễn phát triển, chúng tôi nhận thấy vấn đề cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp hiện nay là: làm thế nào để việc ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp lý về chính sách liên quan đến doanh nghiệp phải theo hướng tạo những điều kiện thông thoáng nhất cho doanh nghiệp hoạt động? làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận đầy đủ kịp thời thông tin chính sách, pháp luật được Nhà nước các cấp ban hành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? Làm thế nào để công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp mang lại hiệu qủa thiết thực?

Doanh nghiệp Nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Và, mô hình tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng cần phải nâng cao vai trò của các SME không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm mà sẽ trở thành động lực của thành phố Đà Nẵng trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.
 
Huỳnh Phước - PCT- Liên hiệp các Hội KH&KT tp. Đà Nẵng (Theo LHCHKH & KT TP)

 

 

 

 

 

Trực tuyến: 34
Tổng: 11255667

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này