10/10/2022

 Sáng 10-10, tại Trường Chính trị thành phố diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 41 thành viên, trong đó anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn. 

Đến dự đại hội, về phía Trung ương có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Về phía thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 300 đại biểu chính thức - đại diện cho hơn 100.000 đoàn viên, thanh niên thành phố. 

Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng chúc mừng 41 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: NGỌC QUỐC
Lãnh đạo thành phố và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng 41 thành viên được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: NGỌC QUỐC

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương những đóng góp và thành tích xuất sắc của các cấp bộ Đoàn trên toàn địa bàn thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời nhấn mạnh, lực lượng thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp đã phát huy tinh thần xung kích, không ngại khó khăn, vất vả, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng nòng cốt, xung kích của xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất với các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2027 và cho rằng, đây là tiền đề để Ban Chấp hành khóa mới phát huy năng lực sáng tạo, phẩm chất, tính năng động, bản lĩnh, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai các hoạt động, phong trào; đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đoàn thanh niên các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhất là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, cần lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp, thu hút với từng lứa tuổi, đối tượng đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.

Ban Thường vụ Thành Đoàn phải thể hiện vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về sự phát triển của thanh niên thành phố.

Đặc biệt, sớm phối hợp các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, triển khai thực hiện những vấn đề nóng và cấp bách đối với thanh niên thành phố hiện nay như: đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi; thực hiện các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện gắn với nhu cầu thực tế của đời sống xã hội và yêu cầu mà thành phố đặt ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, các hoạt động, phong trào của Đoàn phải thực sự có màu sắc, phù hợp với tâm lý, thị hiếu và xuất phát từ đời sống thanh niên. Trong đó, phải đặt thanh niên là trung tâm trong các hoạt động, để gia đình, xã hội và chính bản thân đoàn viên, thanh niên thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia tổ chức Đoàn.

Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tập trung vào công tác tạo nguồn, quy hoạch cán bộ Đoàn, đa dạng nguồn cán bộ từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố.

Ngoài ra, đề nghị đoàn thanh niên các cấp quan tâm và tập trung hơn nữa công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên. Chủ động đề xuất các cấp ủy Đảng đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, đơn vị để thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm số lượng, chất lượng, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các tổ chức Đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá, thành tích Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua rất đáng khích lệ, thể hiện sự nghiêm túc trong công tác chỉ đạo, quyết tâm và sáng tạo trong triển khai thực hiện.

Theo Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Bùi Quang Huy, những năm tiếp theo là thời kỳ đất nước tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức với tầm mức sâu rộng hơn nhiều so với giai đoạn trước. Quá trình chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, nhất là thanh niên, mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, cũng như đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bìa trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Để đáp ứng yêu cầu nêu trên, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy yêu cầu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng cần kiên trì việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên.

Thanh niên thành phố phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố. 

Bên cạnh đó, thanh niên phải tiên phong trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thành Đoàn cần tiếp tục là điểm sáng trong phong trào tình nguyện của khu vực miền Trung.

Thanh niên thành phố phải tiên phong, tình nguyện vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần.

Đặc biệt, cần đầu tư và thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham gia tích cực trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị, nhất là thực hiện nhiệm vụ quan trọng được Đảng giao phó.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho các cán bộ đoàn tiêu biểu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố nhiệm kỳ qua. Ảnh: XUÂN DŨNG

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đà Nẵng đoàn kết - tiên phong - khát vọng - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố quyết tâm xây dựng thế hệ thanh thiếu nhi Đà Nẵng phát triển lành mạnh, toàn diện.

Trong đó, xây dựng lực lượng đoàn viên, thanh niên có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá, tinh thần thượng tôn pháp luật; lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; có ý chí tự lực, tự cường; tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội; có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.

Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị. Phát huy tối đa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ thành phố và Tổ quốc.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 41 người, bầu Ban Thường vụ Thành Đoàn gồm 10 người. Trong đó, anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn; chị Nguyễn Thị Anh Thảo, anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Công Hùng tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Thành Đoàn.

Đại hội bầu Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn với 7 người; bầu và thống nhất danh sách 15 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo baodanang.vn

 

Trực tuyến: 30
Tổng: 12587054

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang