26/08/2022

 Ngày 26-8, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được khai mạc tại Trường Chính trị thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (hàng đầu, bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Về phía thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nguyên lãnh đạo thành phố và gần 250 đại biểu đại diện cho ý chí, tinh thần đoàn kết của hội viên CCB trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội CCB thành phố đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Các cấp Hội CCB đã phát huy truyền thống tốt đẹp, luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên các mặt công tác, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Hội CCB đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng cốt cán, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Một kết quả nổi bật của các cấp hội và hội viên CCB là sự tự lực, tự cường, luôn đổi mới, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững

“Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là đáng ghi nhận và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp và cống hiến của các cấp hội cựu chiến binh và toàn thể cán bộ, hội viên cựu chiến binh từ thành phố đến cơ sở”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2027 nêu trong báo cáo chính trị trình tại đại hội.

Đồng thời, đề nghị cấp hội tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, tác phong gương mẫu của hội viên cựu chiến binh tham gia giữ các vị trí trong hệ thống chính trị ở xã, phường, khu dân cư.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của mình trong công tác phối hợp tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống, tích cực trong cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh.

Đặc biệt, khắc phục một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là trong điều kiện thành phố thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Trong đó, lưu ý rà soát, chủ động, linh hoạt lựa chọn vấn đề, đối tượng giám sát, phản biện xã hội phù hợp.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên trong việc xây dựng, vun đắp cho thế hệ trẻ thành phố giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, văn hóa, có khát vọng phát triển; chủ động trong phối hợp các ngành có liên quan để tập hợp, động viên những quân nhân xuất ngũ tham gia sinh hoạt trong các CLB cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh và làm nòng cốt các phong trào khác ở địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tương thân, tương ái giúp nhau làm kinh tế, giúp đỡ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo, làm giàu hợp pháp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG
Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam (hàng đầu, bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đề nghị các cấp Hội CCB thành phố cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, các chương trình phối hợp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; quan tâm thực hiện hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công cách mạng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, nhất là ở cơ sở và những đồng chí mới tham gia công tác; thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở địa phương và trong Hội CCB.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển của thành phố, cán bộ, hội viên CCB thành phố đã đoàn kết, sáng tạo, luôn phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng hội vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có trách nhiệm và tâm huyết với cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố.

Các cấp Hội CCB thành phố thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế” bằng nhiều biện pháp, hình thức phong phú.

Bằng nhiều nguồn lực vận động từ các doanh nghiệp và hội viên đóng góp, Hội CCB thành phố đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hàng trăm cựu chiến binh nghèo phát triển sản xuất; xây mới và sửa chữa 1.320 nhà ở với tổng số tiền 39 tỷ đồng tặng CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và từ nguồn quỹ hội đã có gần 20.000 hộ vay hơn 700 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

Hiện nay, toàn thành phố có 6 CLB doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ, tổ chức hoạt động 60 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 90 cơ sở sản xuất kinh doanh các loại hình dịch vụ, 25 hợp tác xã, tổ hợp tác, gần 1.000 trang trại, gia trại hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động.

Các đại biểu tại hội nghị bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG
Các đại biểu tại đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nhiệm kỳ đến, Hội CCB thành phố xác định phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB thành phố vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và giúp nhau làm kinh tế. Đồng thời, tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố.

Tích cực phối hợp giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh và đội ngũ cán bộ hội các cấp gương mẫu tiêu biểu; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế của Trung ương, địa phương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 20 đồng chí. Trong đó, đồng chí Trương Chí Lăng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB thành phố nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này, đại hội cũng bầu 5 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 11, phải sang) và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương (thứ 10, phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thành phố, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo baodanang.vn

 

Trực tuyến: 19
Tổng: 12284962

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang