16/08/2017

 Ngày 7-7-2017, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh ký ban hành Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố khóa IX. Nội dung quyết nghị như sau:

Điều 1. Thông qua việc sắp xếp các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

1. Quận Hải Châu, từ 1.283 tổ dân phố hiện nay thành 645 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm).

2. Quận Thanh Khê, từ 1.278 tổ dân phố hiện nay thành 589 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm).

3. Quận Sơn Trà, từ 1.034 tổ dân phố hiện nay thành 515 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 3 đính kèm).

4. Quận Ngũ Hành Sơn, từ 483 tổ dân phố hiện nay thành 257 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 4 đính kèm).

5. Quận Liên Chiểu, từ 878 tổ dân phố hiện nay thành 372 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 5 đính kèm).

6. Quận Cẩm Lệ, từ 793 tổ dân phố hiện nay thành 406 tổ dân phố (chi tiết tại phụ lục 6 đính kèm).

Điều 2. Điều hành hoạt động tổ dân phố

Mỗi tổ dân phố có 01 (một) tổ trưởng và 01 (một) tổ phó. Tổ trưởng và tổ phó chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ dân phố theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; cân đối nguồn ngân sách thành phố để xem xét quyết định hỗ trợ cho các tổ trưởng tổ dân phố thôi công tác; chỉ đạo các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân khi có yêu cầu liên quan đến việc thay đổi tổ dân phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2017 và thay thế các quy định trước đây liên quan đến thành lập, sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 7 tháng 7 năm 2017.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Anh

  • 1

 

Trực tuyến: 19
Tổng: 12177649

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang