16/10/2020
Thực hiện Công văn số 1457/MTTW-BTT ngày 30/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với UBND thành phố về tuyền truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, ngày 14-10-2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 622/MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11) năm 2020 với một số nội dung sau:
* Đối với nội dung tuyên truyền, phổ biến: Mặt trận các địa phương tuỳ theo điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của mình phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường... và các văn bản pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến đông đảo đời sống nhân dân như pháp luật về hôn nhân gia đình; về đất đai; về an toàn giao thông; về xử lý vi phạm hành chính, về xử lý hình sự...góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.
* Theo đó hình thức tuyên truyền có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp, trong đó chú trọng một số hình thức: 
- Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt; thông qua các hình ảnh trực quan sinh động; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh phường, xã...;
- Tổ chức sưu tầm, cung cấp thông tin, tư liệu, bài viết, hình ảnh về hoạt động hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020;
- Tổ chức tuần lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, toạ đàm;
- Thông qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Đặc biệt là tăng cường lồng ghép việc tuyên truyền pháp luật trong dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) ở các khu dân cư.
- Thông qua các khẩu hiệu, pano tuyên truyền, cổ động trực quan...
 
* Các khẩu hiệu tuyên truyền: 
+ “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
+ “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”;
+ “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;
+ “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”;
+ “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”;
+ “Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật”;
+ “Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức và tình hình địa phương.
Cũng theo Công văn, thời gian tuyên truyền tập trung bắt đầu từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 18/11/2020.
Trần My.

 

 

 

 

Trực tuyến: 24
Tổng: 11194943

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này