25/05/2018
 Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.
 
Ảnh minh họa
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và Uỷ ban MTTQVN cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQVN cấp huyện.
 
Theo đó, mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Trung ương MTTQVN bằng 1,2 lần mức lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm bằng 1,0 lần mức lương cơ sở. Đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, mức chi bằng 1,0 lần mức lương cơ sở, phó chủ nhiệm bằng 0,8 lần mức lương cơ sở.
 
Mức chi đối với trưởng ban tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ cấp huyện bằng 0,15 lần mức lương cơ sở, phó trưởng ban bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.
 
Đối với chi hội nghị, hội thảo, công tác phí, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC. Chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản, tối đa 500.000 đồng/văn bản hoặc báo cáo. Trường hợp chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác thì thanh toán theo hóa đơn chứng từ chi hợp pháp, trong phạm vi kinh phí đã được giao.
 
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể cho phù hợp, nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại Thông tư này.
 
Trường hợp cần thiết do yêu cầu công việc, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cao hơn nhưng không vượt quá 20% mức chi quy định tại Thông tư này.
 
Đối với các địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể thì Ủy ban MTTQVN các cấp quyết định mức chi, nhưng không vượt quá mức chi tối đa được quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2018.
Hiền Nguyễn (TH)
 
Bấm vào đây để xem chi tiết: Thông tư 35/2018/TT-BTC 

 

Trực tuyến: 48
Tổng: 9231018

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này