14/02/2020

 

Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Công văn 21/10/2020

Công văn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng báo cáo công tác Mặt trận năm 2020

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021

Biểu mẫu thống kê số liệu

Công  văn 20/10/2020 Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)
Công văn 15/10/2020 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)
Thông tri 22/9/2020 Thông tri hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ
Đề cương 31/08/2020 Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Kế hoạch 28/08/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Hướng dẫn 20/08/2020 Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị “về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”
Thông tri 18/08/2020 Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế- xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19
Hướng dẫn 19/07/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020)
Hướng dẫn 09/07/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)
Hướng dẫn 23/06/2020 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)
Hướng dẫn 01/06/2020 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2020
Hướng dẫn 19/05/2020

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam "Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc"

Đề cương báo cáo sơ kết

Công văn 20/05/2020 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV
Công văn 18/05/2020

Công văn gửi các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố xây dựng Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020

Biểu mẫu công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2020 

Hướng dẫn 28/04/2020 Hướng dẫn việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Khác 21/04/2020

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021

 

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021

Công văn 15/04/2020

Công văn giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2019 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

 

Công văn giới thiệu cá nhân, tập thể đoạt giải thưởng quốc tế  năm 2019 để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020

Khác 15/04/2020

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

 

Mẫu báo cáo tóm tắt công trình, giải pháp sáng tạo khoa học – công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020

Công văn 15/04/2020 Công văn tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ  để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Khác 15/04/2020 Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Quyết định 15/04/2020 Quyết định hành Quy định tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Khác 15/04/2020 Kế hoạch tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Khác 12/03/2020 Chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020
Hướng dẫn 14/04/2020 Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020)
Hướng dẫn 10/04/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Công văn 14/04/2020

Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu điển hình đề nghị khen thưởng và tham dự Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Khác  

Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 –  2020

Hướng dẫn  

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn 19/03/2020

Hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Hướng dẫn 24/03/2020

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Khác 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Biểu mẫu tổng kết

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020

Hướng dẫn 25/02/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hướng dẫn 04/09/2019

Trích yếu Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng MTTQ Việt Na

Quyết định 29/02/2020

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Hướng dẫn 26/02/2020

Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2020

Thông báo 27/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua năm 2020

Thông báo 26/02/2020

Thông báo phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2020

Khác 17/02/2020

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

 

Kế hoạch 12/02/2020 Kế hoạch xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ chín, thứ mười Quốc hội khóa XIV
Kế hoạch 11/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020
Kế hoạch 14/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
Kế hoạch 12/2/2020 Kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020

Hướng dẫn 20/01/2020

Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Hướng dẫn 21/01/2020

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020

Công văn  

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2020

Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020

Khác 30/12/2019

Biểu mẫu tổng hợp kết quả 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Hướng dẫn 30/12/2019

Kế hoạch sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

 Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý

Công văn 16/12/2019

Hướng dẫn “Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024”

 

 

 

 

Trực tuyến: 44
Tổng: 12292150

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang