29/05/2018

 Thông báo định hướng một số trọng tâm công tác năm 2019

 Đề cương báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…Phụ lục báo cáo

 Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019)

 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các Tổ chức thành viên năm 2018

 Kế  hoạch tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận và Hội nghị tổng kết hoạt động của Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018

 

 Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở

 Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

 Hướng dẫn triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

 

 Giới thiệu Luật Tố cáo năm 2018

 Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật Biểu tổng hợp

  Kê hoạch tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 - 2019

 Kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nhiệm kỳ 2019 - 2024

 Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng

 Thông báo việc tổ chức Cụm thi đua các Tổ chức thành viên 

 Hướng dẫn tổ chức hoạt động Cụm thi đua các Tổ chức thành viên

Đề cương Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Phụ lục 1 về Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc năm 2018

Công văn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (thành phố)…

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

 Hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo Biểu mẫu 1  Biểu mẫu 2  Biểu mẫu 3

 Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII Đề cương báo cáo tổng kết 5 năm  Đề cương báo cáo 2 Mẫu báo cáo giám sá Mẫu báo cáo phản biện

 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”và Ngày Môi trường thế giới  5/6/2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

 Thông tri hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2018)

 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

 Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi các tỉnh, thành phố về việc lựa chọn đại biểu tham dự buổi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 và mùa An cư Kiết hạ năm 2018

 Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018

 Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

 Thông báo về việc chia Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các Cụm thi đua

 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng ( 20/8/1888 - 20/8/2018)

 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố và Lãnh đạo các tổ chức thành viên về sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”  Phụ lục 1  Phụ lục 2

 Hướng dẫn trọng tâm công tác phong trào năm 2018

 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018

 Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018

 Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

 Hướng dẫn công tác tôn giáo năm 2018

 Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020

 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018 Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác hòa giải ở cơ sở;Biểu mẫu tổng hợp số liệu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

 Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018

 Kế hoạch vận động, hỗ trợ chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

  Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội MTTQ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX


 

Trực tuyến: 28
Tổng: 12291357

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang