06/04/2022

 Ngày 5-4, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận tại các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tham dự có đại diện các sở ngành, UBMTTQVN thành phố và đơn vị phụ trách công tác dân vận tại 56 xã phường.

Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã bổ sung nhiều nội dung mới đối với công tác dân vận. Trong đó, đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy cao độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xác định cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị -xã hội làm nòng cốt” để nhân dân làm chủ.

Nghị quyết Đại hội cũng xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận, có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới”.

Nội dung các chuyên đề được trao đổi tại hội nghị tập huấn tập trung vào việc cập nhật kịp thời nội dung công tác dân vận theo Kế hoạch số 30-KH/BDVTU về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với chủ đề "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế xã hội."

Đây cũng là nội dung hết sức cần thiết với các đơn vị sở ngành, quận huyện trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với đó là những nội dung mới về công tác dân vận trong Quyết định số 2806-QĐ/TU ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị về công tác dân vận, cung cấp các kỹ năng nghiệp vụ trong thực hiện công tác dân vận trong các lĩnh vực văn hoá xã hội, kinh tế, quốc phòng an ninh.

Theo danang.gov.vn

 

Trực tuyến: 31
Tổng: 12181407

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang