17/02/2022

 Chiều 16-2, Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (gọi tắt Bộ phận Thường trực) tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng Bộ phận Thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ phận Thường trực cho biết, năm 2021, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bám sát kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm. Qua đó, nhận thức và hành động của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; công tác quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường, nhất là việc tham gia mạng xã hội. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với tình hình cụ thể của thành phố…

Về nhiệm vụ năm 2022, Bộ phận Thường trực nhấn mạnh tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), nhất là bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Chủ động nắm bắt thông tin dư luận, theo dõi sát tình hình ở cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; định hướng và phản ánh kịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh.

Tiếp tục bám sát và thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng; tăng cường trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 13063-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chú trọng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đảng viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp vi phạm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, quy định mới của Trung ương, nhất là Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3-11-2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ…

(Theo Báo Đà Nẵng)

 

Trực tuyến: 28
Tổng: 12192771

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang