29/06/2020
Sáng 25-6, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố đối với dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có 25 đồng chí lãnh thành cách mạng là cán bộ cao cấp; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND thành phố và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy từ năm 1997 đến nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gợi ý một số nội dung góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025: Chủ đề của Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đồng thuận; phát huy các động lực tăng trưởng; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”; Những thành tựu đạt được; hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong nhiệm kỳ ảnh hưởng đến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; Kết quả và sự đồng thuận của nhân dân đối với những chủ trương lớn của thành phố trên các lĩnh vực; Dự báo tình hình, những thuận lợi, thách thức đối với thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đến;…


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gợi ý một số nội dung góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đối với văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gợi ý các đại biểu góp ý ở một số nội dung: Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất. Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ; Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Ông Lê Đào – Cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng cần xác định thời gian cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra. Đồng thời, Đà Nẵng cũng cần xác định hướng phát triển của công nghệ cao; xác định rõ Đà Nẵng là thành phố công nghiệp hay thành phố du lịch.

Theo ông Lê Đào, Đà Nẵng cần củng cố lại hệ thống các trường để thực hiện đào tạo công nhân lành nghề, đào tạo ngoại ngữ,… cung cấp nguồn nhân lực cho cả Việt Nam và nước ngoài và Đà Nẵng hoàn toàn có khả năng để trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực.


Ông Trần Thọ - nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng trình bày góp ý tại Hội nghị

Ông Trần Thọ - nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đánh giá báo cáo chính trí được chuẩn bị kỹ, công phu, kết cấu hợp lý, nội dung sát với thực tế, chất lượng tốt. Tuy nhiên, cần xem xét chọn một số từ hoặc cụm từ để thay thế một số từ, cụm từ bị lặp lại nhiều lần trong báo cáo chính trị về cả phần tình hình lẫn phần phương hướng.

Ông Trần Thọ nhấn mạnh: “Cần có đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chủ trương thu hút nhân tài, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài. Chúng ta đã bỏ ra khoản tiền trên 500 tỷ đồng để triển khai công tác này thì cũng nên có những đánh giá để xem hiệu quả như thế nào”.

Ngoài ra, ông Trần Thọ góp ý, hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa thành phố đang ngày càng phức tạp, tội phạm ma túy và tội phạm hình sự ngày càng tăng. Vì vậy, cần phải có đánh giá, giải pháp để giải quyết tình trạng này trong nhiệm kỳ tới.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng, ông Trần Thọ góp ý cần mạnh dạn ghi rõ trong báo cáo chính trị một số công trình, dự án lớn có tính tác động đến sự phát triển của thành phố vào Nghị quyết. Bên cạnh đó, ông Trần Thọ đề xuất cần xác định việc xây dựng các thiết chế văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong quản lý điều hành, ông Trần Thọ đề nghị cần phải sáng tạo, năng động, quyết liệt, mạnh dạn nhưng phải đúng pháp luật.

Ông Lê Tự Cường – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban dân vận Thành ủy góp ý cần cải cách mạnh mẽ thể chế hoạt động chính trị và cơ chế quản lý trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị. Thể chế chính trị là cách thức tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước làm sao để cách vận hành của nhà nước một cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất, thuận lợi nhất. Vì vậy, cải cách thể chế không phải là đánh mất chế độ mà là để quản lý xã hội tốt hơn.


Toàn cảnh Hội nghị

Ông Bùi Công Minh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nói: “Với tư cách cá nhân là một đảng viên về hưu, tôi đề nghị dự thảo cần bổ sung và nhấn mạnh nội dung “Xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng” vào một đề mục thích hợp”.

Theo ông Bùi Công Minh, thứ nhất, phát triển con người một cách bền vững hiện nay đang là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta.

Thứ hai, trong các kỳ đại hội trước đây, nhất là từ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố đến nay, Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đề cập và nhấn mạnh nội dung xây dựng con người Đà Nẵng với những đặc điểm địa phương đồng thời mang bản sắc con người Việt Nam nói chung. Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII (2001-2005): “Xây dựng con người Đà Nẵng theo những phẩm chất có tính đặc thù truyền thống địa phương và những đức tính tiêu biểu của con người Việt Nam nói chung”.

Thứ ba, về thực tế thành phố chúng ta có thể thấy những năm qua, cả hệ thống chính trị đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng con người Đà Nẵng có lối sống văn hóa, văn minh đô thị, rõ nhất là trong Chương trình “3 có”. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu phát triển toàn diện con người Đà Nẵng về nhận thức tư tưởng chính trị, về đạo đức, về lối sống văn minh đô thị, về ý thức cộng đồng... cả về mức sống vật chất và tinh thần hiện tại thì chúng ta cũng còn nhiều việc phải làm để thật sự đáp ứng yêu cầu của chuẩn mực công dân một thành phố văn minh, hiện đại. Vì những lý do trên, tôi mong muốn trong dự thảo cần bổ sung thêm cụm từ  “xây dựng và phát triển con người Đà Nẵng”.

Ông Võ Duy Khương – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy hiện nay, trong phần kiểm điểm cần nói rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung vào quy chế làm việc cụ thể. Đề nghị xây dựng lại quy chế chịu trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ và Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hơn.

Đồng thời, ông Võ Duy Khương đề nghị bỏ từ “nhiệm kỳ” ở phần thực hiện mũi thứ 3 (phần giải pháp và nhiệm vụ cụ thể): “Phát triển công nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp thật sự trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong nhiệm kỳ”. Theo ông Võ Duy Khương, bỏ từ “nhiệm kỳ” vì đó là cả quá trình lâu dài chứ không chỉ gói gọn trong một nhiệm kỳ cụ thể,…


Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị. Theo Bí thư Trương Quang Nghĩa, các ý kiến góp ý đều rất tâm huyết, cần được xem xét, điều chỉnh bổ sung vào các văn kiện đại hội để hoàn thiện. 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết thêm, hiện tại, thành phố vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan đến các kết luận của Trung ương đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Đồng thời, Bí thư Trương Quang Nghĩa nêu rõ, cần xác định đúng vai trò của Thường trực Thành ủy để có những chỉ đạo đúng, phát huy đúng vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về công tác nhân sự, Bí thư Trường Quang Nghĩa cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã qua vòng thứ 3. Tất cả công tác quy hoạch từ trước đến nay đều được cân nhắc, xem xét, bỏ phiếu rất dân chủ. 

NGUYÊN THẢO - Cổng thông tin điện tử thành phố

 

 

 

 

Trực tuyến: 33
Tổng: 11059431

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này