05/10/2019

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 6466/KH-UBND ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu việc triển khai Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, mỗi cấp, đồng thời yêu cầu người đứng đầu đơn vị, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao… nhằm mục đích kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi những nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Cũng theo Kế hoạch, các nội dung cần tập trung thực hiện bao gồm việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm…

Để thực hiện hiệu quả những yêu cầu này, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thực thi hoạt động công vụ của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trần My

 

 

 

Trực tuyến: 28
Tổng: 9362011

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này