12/03/2018

 Vừa qua, Đoàn giám sát HĐND thành phố họp phiên thứ nhất triển khai kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Báo Đà Nẵng đã trao đổi với Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (ảnh), Trưởng đoàn giám sát về một số nội dung liên quan kế hoạch giám sát mang nhiều ý nghĩa quan trọng này.

Nhiều công trình đầu tư công góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Trong ảnh: Công trình Bệnh viện đa khoa Hải Châu (mới) đưa vào sử dụng giảm tải một phần áp lực thu dung điều trị nội trú cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: D.Minh
Nhiều công trình đầu tư công góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đà Nẵng trong những năm qua. Trong ảnh: Công trình Bệnh viện đa khoa Hải Châu (mới) đưa vào sử dụng giảm tải một phần áp lực thu dung điều trị nội trú cho Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: D.Minh

* Ông có thể cho biết vì sao HĐND thành phố chọn nội dung giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố”? Mục đích, ý nghĩa của hoạt động giám sát chuyên đề lần này là gì?

- Những năm qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung nguồn lực triển khai đầu tư xây dựng trên mọi lĩnh vực, nhiều công trình, dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

Qua đó cơ sở hạ tầng tiến dần đến đồng bộ, dịch vụ tiện ích đô thị ngày càng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần quan trọng vào thành tựu 20 năm xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, qua hoạt động giám sát, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các ý kiến thảo luận, chất vấn của Đại biểu HĐND thành phố qua các kỳ họp gần đây cho thấy trong quá trình thực hiện đầu tư công trên địa bàn thành phố còn nhiều hạn chế, bất cập, đó là hiệu quả sử dụng vốn và trình tự thủ tục đầu tư chưa hợp lý dẫn đến tình trạng “mùa nắng thì làm hồ sơ thủ tục, đến mùa mưa thì khởi công xây dựng”, tỷ lệ giải ngân thấp kéo dài, một số công trình có chất lượng và hiệu quả sử dụng chưa bảo đảm, trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị có liên quan chưa cao và công tác phối hợp thiếu chặt chẽ, đồng bộ...

Do vậy, HĐND thành phố quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố” theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND thành phố.

Mục đích của giám sát chuyên đề lần này là đánh giá một cách tổng thể các mặt đạt được, chỉ ra những bấp cập và hạn chế; nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong quá trình thực hiện đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, Đoàn giám sát sẽ kiến nghị HĐND xem xét có những chủ trương, chính sách kịp thời để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập. Đồng thời, qua hoạt động giám sát cũng sẽ kiến nghị đến các cấp ở Trung ương sớm có giải pháp tháo gỡ những bất cập (nếu có).

Qua đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư công, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chống thất thoát, lãng phí..., góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh trong những năm đến và hướng đến bền vững trong tương lai.

* Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào những vấn trọng tâm nào, thưa ông?

- Đoàn giám sát bám sát các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, chương trình, kế hoạch giám sát và thực tiễn hoạt động đầu tư công trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực rộng, đan xen nhiều vấn đề, đặt trong những quan hệ đa ngành khá phức tạp...

Đoàn giám sát sẽ tập trung giám sát một số nội dung cụ thể như: sự phù hợp của quyết định đầu tư so với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy trình, quá trình thực hiện thiết kế, thi công, đấu thầu dự án... theo đó làm rõ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp cơ cấu kinh tế, quy hoạch chung.

Cùng với đó, đoàn sẽ giám sát về việc phân cấp, thẩm quyền, quy trình, thủ tục đầu tư dự án và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan. Đặc biệt, sẽ giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đúng yêu cầu đề ra, nhất là công năng, tuổi thọ công trình, yếu tố kỹ mỹ thuật, hiệu quả sử dụng…

Phạm vi giám sát liên quan đến hoạt động đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ năm 2003 đến nay, trong đó tập trung các công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực như: hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, các công trình an sinh xã hội quy mô nhỏ và kể cả các dự án sử dụng vốn vay ODA…

Công trình nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn đưa vào hoạt động trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: V.Dũng
Công trình nút giao thông phía tây cầu Sông Hàn đưa vào hoạt động trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ảnh: V.Dũng

* Trong quá trình giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì việc xử lý sẽ thực hiện như thế nào?

- Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đã quy định rất rõ: “Giám sát là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, xử lý theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý”.

Do đó, qua kết quả giám sát, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì Đoàn giám sát có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan áp dụng các biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và khôi phục lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị vi phạm; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

* Việc triển khai giám sát đến nay đã thực hiện ra sao và có thuận lợi và khó khăn gì?

- Có thể nói, khối lượng công việc, yêu cầu đặt ra là rất lớn, thời gian thực hiện không nhiều. Vì vậy để bảo đảm các yêu cầu đặt ra đòi hỏi từng thành viên của Đoàn giám sát phải nêu cao trách nhiệm, quyết liệt và hết sức khoa học.

Trên cơ sở Nghị quyết, kế hoạch đã được ban hành, Đoàn đã triển khai đồng thời nhiều hoạt động. Theo đó đã sớm hoàn thành đề cương giám sát, kế hoạch chi tiết, thành lập các tổ công tác theo chuyên đề, thành lập tổ giúp việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn; đề nghị UBND thành phố, các ngành báo cáo vấn đề theo yêu cầu của Đoàn giám sát đặt ra. Đồng thời, Đoàn chủ động lên kế hoạch làm việc với các đơn vị, kiểm tra thực tế tại một số dự án, công trình, địa phương...

Việc triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề lần này cũng có thuận lợi, đó là Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng cũng chọn nội dung này để thực hiện chuyên đề giám sát. Do đó, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng trong quá trình thực hiện kế hoạch cả về nội dung và tiến độ thực hiện.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực cao của từng thành viên, sự chuẩn bị chu đáo, triển khai kế hoạch một cách khoa học, sự vào cuộc của UBND thành phố, sự hợp tác của các đơn vị có liên quan, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của cơ quan dân cử, Đoàn giám sát sẽ thực hiện đúng nội dung và mang lại những kết quả tích cực như mục tiêu đề ra.

* Cảm ơn ông!

Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Quang Hùng: Giám sát là cần thiết

Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có vai trò quan trọng trong việc phát triển thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên hiệu quả đầu tư công trên địa bàn còn nhiều hạn chế, kém hiệu quả; do đầu tư phân tán, vốn được phân bổ vào quá nhiều dự án; hầu hết các dự án đều phát sinh tăng kinh phí so với ban đầu nên các dự án thường bị thiếu vốn và kéo dài tiến độ, chậm đưa công trình vào sử dụng.

Để bảo đảm hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố có hiệu quả, việc tăng cường giám sát là cần thiết. Do vậy quan điểm của Sở Xây dựng là ủng hộ việc HĐND thành phố thực hiện giám sát chuyên đề liên quan đến hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố”.

Đoàn giám sát có 17 thành viên, chia làm 3 tổ, gồm Thường trực HĐND thành phố, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và một số đại biểu HĐND thành phố. Đoàn giám sát mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cùng tham gia. Việc giám sát tiến hành từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố vào đầu tháng 7-2018.

D.Minh - T.Hùng thực hiện (Theo BDN)

 

Trực tuyến: 45
Tổng: 9231078

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này