19/01/2018

 Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cho biết, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố năm 2018 tập trung vào những vấn đề cử tri thành phố quan tâm, bức xúc nhất. Qua đó, Mặt trận phát huy dân chủ, tập hợp, đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh đồng thuận toàn dân góp phần vào sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên (thứ tư, từ trái qua) trao Cờ thi đua năm 2017 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

* Thưa bà, những yêu cầu tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong năm 2018 như thế nào?

- Trên cơ sở chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các ngày kỷ niệm của đất nước và của thành phố; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, có tác động tích cực đến nhận thức, hành động của người dân, cùng giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận vì sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

* Việc nâng cao chất lượng, đưa các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận đi vào chiều sâu, phát huy tốt hiệu quả như thế nào?

- Để đưa các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận đi vào chiều sâu, trước hết phải tiếp tục giữ vững mục tiêu “dân sinh, dân chủ và dân trí”. Các cuộc vận động, phong trào của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu thực tế đời sống của nhân dân, phát huy được quyền làm chủ, đóng góp trí tuệ, nguồn lực của người dân. Theo đó, Mặt trận thành phố tiếp tục đa dạng hóa các mô hình thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an” và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh thực phẩm...; tiếp tục thực hiện có kết quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt trận các cấp đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân; tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Mặt trận cũng tiếp tục triển khai vận động quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

* Công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tập trung vào những nội dung nào?

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện năm 2018 với các nội dung giám sát: bảo đảm an toàn thực phẩm; đại biểu dân cử; việc cán bộ, công chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại; việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện, Mặt trận các cấp của thành phố phải phát huy tốt dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, có nhiều ý kiến, kiến nghị xác đáng, hiệu quả để tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

* Công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp trong năm 2018 như thế nào?

- Năm 2018, Mặt trận thành phố sẽ củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của các ủy viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phản ánh tình hình nhân dân và công tác phản biện xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

* Cảm ơn bà.

SƠN TRUNG thực hiện

 

Trực tuyến: 34
Tổng: 8935016

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này