28/02/2017
 
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị.  							                  Ảnh: S.TRUNG
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì hội nghị. Ảnh: S.TRUNG
 

Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Theo báo cáo do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng trình bày, trong những nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển của thành phố.

Đảng bộ thành phố luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nghiên cứu, triển khai nhiều cách làm đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp với mục tiêu xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đầu mỗi nhiệm kỳ của Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố đều ban hành quy chế làm việc, trong đó phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thành ủy viên, Ủy viên BTV Thành ủy và Thường trực Thành ủy; tập thể BTV Thành ủy và BCH Đảng bộ thành phố luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế làm việc, quy chế phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng vừa đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu, vừa bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tình trạng lạm quyền, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

BTV Thành ủy đã ban hành quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân.

Theo đó, cấp ủy và người đứng đầu các cấp đã có nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe và phản hồi có trách nhiệm đối với những ý kiến của nhân dân, đặc biệt đã xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân.  

Các cấp ủy Đảng của thành phố đã thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên ở các nội dung: sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế theo hướng đề cao trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cơ quan, quy chế phối hợp giữa lãnh đạo cơ quan với cấp ủy cơ quan.

Cùng với đó, thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã.

Tiên phong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Góp ý về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thanh Quang đề nghị cần khắc phục tình trạng chất lượng ban hành nghị quyết của một số cấp ủy Đảng, nhất là ở cấp cơ sở vẫn còn chưa được đổi mới, chưa chú trọng nhiều trong khâu nội dung, chưa chọn những vấn đề nóng, những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị để xây dựng nghị quyết. Nhiều nơi, cấp trên có nghị quyết, chủ trương gì thì cấp dưới cũng có nghị quyết, chủ trương đó, có khi sao chép lại.

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường đề nghị không nhất thiết cấp trên có nghị quyết gì, cấp dưới cũng ra nghị quyết ấy mà nên chọn vấn đề bức xúc cần giải quyết ở đơn vị, địa phương mình để ra nghị quyết. Góp ý về sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Võ Công Chánh đề nghị Trung ương cần nghiên cứu hoàn thiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở phường, xã; nên có giải pháp khoán phụ cấp cho phường, xã để nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho rằng, quy định giảm biên chế theo cách “cào bằng” chỉ tiêu cho mỗi cơ quan, đơn vị (1,5%/năm) cũng đang gây khó khăn cho thành phố vì hiện nay có tình trạng số biên chế của một sở của tỉnh này lại chênh lệch với số lượng biên chế của sở cùng chức năng ở tỉnh khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định Đảng luôn là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất nước, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có bước phát triển nhanh chóng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay là đòi hỏi cấp thiết được Đảng xác định trong Báo cáo chính trị Đại hội XII.

Thêm vào đó, các cấp ủy Đảng ban hành chủ trương, chỉ thị, nghị quyết phải đi đôi với công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và phải có kỷ luật; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Để làm tốt việc này, cấp ủy phải bám sát quy chế làm việc. Việc ban hành chỉ thị, nghị quyết, kết luận phải ngắn gọn, có trọng tâm, sát thực tiễn.

Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc cho cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp cần chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nếu phát hiện sai phạm phải tiến hành theo chức năng của mình, không chờ đợi có kết luận của Thanh tra Nhà nước.

Đảng phải lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối công tác tổ chức, công tác cán bộ. Trong sinh hoạt Đảng, phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu người đứng đầu. Dù đổi mới phương thức thế nào cũng phải làm Đảng mạnh hơn, nâng cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối và uy tín của Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định Đảng bộ thành phố sẵn sàng tiên phong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng như thí điểm sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị khi Trung ương triển khai nghị quyết về nội dung này.

Chỉ đạo việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần làm quyết liệt, đúng quy định và không ngại va chạm. Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đẩy mạnh hơn việc sắp xếp bộ máy với các hình thức xã hội hóa dịch vụ công, cổ phần hóa, tăng cường tự chủ về kinh phí hoạt động ở các đơn vị sự nghiệp công lập.
 

Theo BDN

 

 

Trực tuyến: 40
Tổng: 12062406

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang