15/02/2017
 
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: VOV
 

Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm qua đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, trong năm 2016, MTTQ Việt Nam đã đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin, nghiên cứu tham mưu với Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là trong triển khai thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Đồng thời chủ động đề xuất các chương trình hành động cụ thể nhằm đa dạng hóa các hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong các lĩnh vực đối nội, đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc động viên sức mạnh của toàn dân tộc trong phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Chúng ta bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước, của MTTQ Việt Nam và tập trung vào những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đó là tập trung cho việc khơi dậy, động viên, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân.

Chúng ta thực hiện thật tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tích cực tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy thật tốt vai trò phản biện xã hội và giám sát để cùng các cơ quan chức năng khác để chúng ta giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để làm sao đi vào cuộc sống và có hiệu quả”.

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV
 

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước chủ động phối hợp với MTTQ Việt Nam để tham mưu Chủ tịch nước về công tác mặt trận trong các hoạt động đối nội, đối ngoại. Đặc biệt thúc đẩy hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển giữa các đoàn thể chính trị-xã hội với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phù hợp, góp phần phát triển quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đồng thời đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo; tích cực nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Cùng với đó làm tốt vai trò giám sát đối với các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Không ai gần dân như là thành viên của MTTQ. Tất cả chúng ta phải nói là luôn gần dân, sát dân và dựa vào dân. Chúng ta phải dựa vào dân, tin dân và để cho dân tin cho nên nhiệm vụ nắm bắt, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thì mặt trận bao giờ cũng là người nắm bắt được đầy đủ nhất. Chính vì vậy trong thời gian tới chúng ta tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn nữa”.

Chủ tịch nước mong muốn MTTQ Việt Nam cần biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, tích cực vận động đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, hình ảnh con người, đất nước Việt Nam, hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Bên cạnh đó cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào.

(Theo VOV)

 

Trực tuyến: 23
Tổng: 12177344

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang