26/10/2022

 Trường Chính trị thành phố cần quan tâm xây dựng, bổ sung chương trình để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong nhà trường. Các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố nhấn mạnh như vậy tại hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” tổ chức sáng 26-10.

Phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đề xuất một số giải pháp quan trọng trong thời gian tới.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh nhấn mạnh, để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từng địa phương lựa chọn đơn vị mô hình điểm để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở Thông tin và Truyền thông, báo đài thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú; thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh xã, phường.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam đề xuất Ban Chỉ đạo 35 thành phố tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin; các cơ quan ban ngành thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc cung cấp thông tin kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh để các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Đà Nẵng thông tin chính xác, kịp thời, có định hướng nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ viết tin, bài phản bác các quan điểm sai trái ..

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Mai Thị Thu đề nghị các cấp ủy Đảng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực của báo chí cách mạng.

Trong đó, đề nghị Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Trang Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chủ động, tăng cường thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, giải thích, phản bác các thông tin trái chiều, các vụ việc phát sinh trên địa bàn thành phố kịp thời đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

ThS. Phan Thị Mỹ Dung, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị thành phố đưa ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương pháp tuyên truyền, trong đó cần nâng cao năng lực xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn của cơ quan, bộ phận tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác tư tưởng, tuyên truyền; đổi mới phương pháp tuyên truyền bắt đầu từ đổi mới nội dung và thay đổi cách thức tiếp cận vấn đề; đổi mới cách thức vinh danh, lan tỏa các nhân tố mới điển hình trong lao động, sản xuất cũng như trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên trái), Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì hội thảo khoa học. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (giữa), Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh (bên trái), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Nguyễn Đình Thuận đồng chủ trì hội thảo khoa học. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, thời gian tới, Thành đoàn chú trọng xây dựng các mô hình, phương thức, biện pháp và cơ chế đấu tranh phù hợp với từng loại đối tượng, trên từng vấn đề, ở từng thời điểm, tùy từng địa bàn… để không chỉ tăng tính chủ động, sắc bén trong đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch mà còn phát huy được ưu thế, thế mạnh của từng lực lượng, bộ phận thanh niên.

Nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cho biết hội thảo đã nghe 7 tham luận, 6 ý kiến phát biểu thảo luận. Các nội dung tập trung vào 3 nội dung chính: công tác tuyên truyền trong các cấp ủy Đảng; giáo dục chính trị cho đội ngũ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị và các đề xuất đối với Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 thành phố.

Ban tổ chức hội thảo sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 35 thành phố để xây dựng thành nội dung công việc cụ thể trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tạo bước tiến vững chắc trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm tập trung phân tích, làm rõ và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có khoảng 8.000 trang thông tin điện tử, khoảng 2,4 triệu tài khoản mạng xã hội, vì vậy cần có các giải pháp thích ứng với những thay đổi, phát sinh trên môi trường này; một mặt phải khai thác và dựa vào mạng xã hội để tuyền truyền, lan tỏa thông tin tích cực, một mặt phải quản lý được hoạt động của người dân trên mạng xã hội.

Đồng thời đề nghị báo chí cách mạng phải không ngừng thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của thời đại nhằm giữ vững vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt sứ mệnh truyền thông, dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động hơn trong công tác đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trường Chính trị thành phố cần quan tâm xây dựng, bổ sung chương trình làm phong phú hơn để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong nhà trường. Các cơ quan tham mưu giúp việc kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, nhất là về chế độ chính sách để kịp thời khen thưởng, động viên đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ…

Theo baodanang.vn

 

Trực tuyến: 7
Tổng: 12050944

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang