03/08/2022

 Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 220/TB-VPCP ngày 1-8-2022 về kết luận cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Theo kết luận, ngoài các chỉ đạo trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ngày 1-12-2021, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng cần cụ thể hóa và tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý. Cùng với đó là nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Về một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội; triển khai các quy hoạch đã được duyệt một cách nghiêm túc, bài bản; quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh; bảo đảm giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự. Ngoài ra, tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Về một số kiến nghị của thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với việc xác định 3 trụ cột cần tập trung phát triển như đề xuất của thành phố, nhưng cần cụ thể hóa quan điểm của Đảng về vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Thành phố cần nghiên cứu bổ sung thêm quan điểm: “phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và gắn với phát triển du lịch” là một trong các trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về khai thác các dự án khu công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước để bù đắp chi phí quản lý, vận hành và hoàn vốn đầu tư một phần cho ngân sách Nhà nước, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn và giải quyết kiến nghị của thành phố Đà Nẵng trong tháng 8-2022, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Về khu công nghệ thông tin tập trung, trong đó đối với công viên phần mềm số 2, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện đề án theo quy định gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định trình Thủ tướng xem xét quyết định trong quý 3-2022.

Cũng theo Thủ tướng, việc đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là cần thiết. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên ngành khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của thành phố Đà Nẵng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai...

Về kiến nghị lập đồng thời quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Trường hợp có vướng mắc, bất cập, giao Bộ Xây dựng căn cứ điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt để hướng dẫn thành phố Đà Nẵng rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của thành phố Đà Nẵng trong quá trình sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù tại thành phố, đề xuất việc bổ sung chính sách phân cấp cho HĐND thành phố quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định....

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, việc quyết định các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận mà không phải báo cáo HĐND cùng cấp trước khi phê duyệt. Về kiến nghị đối với quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, trước mắt, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện theo quy định, trường hợp việc bố trí quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn của thành phố thì UBND thành phố cần có tổng kết, đánh giá và đề xuất cụ thể về nội dung thực hiện thí điểm, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.

Về dự án đầu tư Bến cảng Liên Chiểu, Thủ tướng giao thành phố Đà Nẵng đầu tư các hạng mục kè chắn sóng và đê chắn sóng, nạo vét luồng tàu và vũng quay tàu, đường giao thông sau cảng kết nối đồng bộ với đường nam hầm Hải Vân. UBND thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng và sớm hoàn thành phần các hạng mục nêu trên; đồng thời kêu gọi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các phân khu chức năng của khu bến cảng để khai thác đồng bộ, hiệu quả dự án Bến cảng Liên Chiểu.

Theo baodanang.vn

 

Trực tuyến: 28
Tổng: 12192976

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang