14/04/2022

 “2022 được xác định là năm có nhiều khó khăn thách thức nhưng cũng là năm tạo ra nền tảng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thực tế ở cơ sở để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm, bức xúc; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao trong quý 2 và cả năm 2022, góp phần hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu được đề ra tại nghị quyết”. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh như vậy tại phiên bế mạc hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố diễn ra sáng 14-4.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trong quý 1-2022.  Có được kết quả như vậy nhờ thành phố có những biện pháp kiểm soát dịch bệnh phù hợp; đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, sở, ngành, chính quyền các cấp, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung rà soát và triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu được đề ra trong nghị quyết.

Cấp ủy các cấp rà soát, tổng hợp các mô hình hay, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai tổ chức mô hình chính quyền đô thị để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trong tháng 5-2022. Trước mắt phải tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để phục vụ buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong thời gian tới.

Ban Tổ chức Thành ủy, cấp ủy các cấp tiếp tục kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, triển khai quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo đúng kế hoạch Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành; tham mưu, ban hành Quy chế làm việc mẫu cho đảng ủy xã, phường, hoàn thành trong tháng 5-2022.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu xử lý và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố và Đề án tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội tại thành phố trong tháng 5-2022. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 15-6-2022. Văn phòng Thành ủy tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2020-2025. 

Đối với thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả gắn với các chủ trương, văn bản mới của Trung ương, Thành ủy, nhất là Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức, nhất là tình trạng làm việc “chân trong, chân ngoài”, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

Triển khai hiệu quả giải pháp phục hồi, tăng trưởng kinh tế 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống Covid-19 với quan điểm xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đặc biệt quan trọng.

Trong đó, Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai chương trình phòng, chống dịch giai đoạn 2022-2023 của Chính phủ. Triển khai an toàn, nhanh nhất việc tiêm vắc-xin theo kế hoạch; chuẩn bị mọi điều kiện để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; chuẩn bị các kịch bản, điều kiện sẵn sàng khi phát sinh biến chủng Covid-19 mới.

Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khôi phục tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Bí thư Thành ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cần quan tâm chỉ đạo rà soát và đề ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố đề ra trong Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình động lực, trọng điểm nhằm phát huy vai trò kích thích của đầu tư công trong tăng trưởng và tái phục hồi hiện nay.

Lựa chọn các công trình, dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện; tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng trong tháng 6-2022; xây dựng đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới; triển khai có hiệu quả kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch thành phố.

Đặc biệt, hoàn thành lập Quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong tháng 5-2022 để trình tại hội nghị Thành ủy chuyên đề và kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6-2022.

Tiếp tục tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn, chống tai nạn trên sông, biển…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy và 4 tập thể lãnh đạo quản lý đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Theo Báo Đà Nẵng

 

Trực tuyến: 39
Tổng: 12177824

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang