11/07/2018

Nhằm đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận, phấn đấu thi đua thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống chính trị, là ngày hội của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; với tinh thần  “Đoàn kết – Đồng thuận -  Thống nhất hành động”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu phát động thi đua đẩy mạnh công tác Mặt trận và vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo với các nội dung trọng tâm sau:

Một là, Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.  

Hai là,  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhận thức sâu sắc về chủ trương của thành phố trong việc xây dựng thành phố “4 An”, 2 nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục duy trì mô hình “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp”; vận động 100% người dân Hải Châu không rãi gạo muối và vật cúng ra đường khi cúng bái.

Ba là, Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tham gia đóng góp “Quỹ vì người nghèo” và hưởng ứng việc làm nhân đạo, từ thiện khác…, tập trung huy động mọi nguồn lực để vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo quận Hải Châu năm 2018 đạt trên 5 tỷ đồng. Phấn đấu xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 50 căn nhà cho hộ nghèo góp phần xóa 100% hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 (phấn đấu về đích trước 02 năm).

Bốn là, tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận với chính quyền, đoàn thể từ quận đến phường, tiếp tục phát huy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân; vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua yêu nước, lồng ghép các phong trào quần chúng vào cuộc vận động và cụ thể hóa từng nội dung để thực hiện nhằm gắn bó mật thiết với nhân dân trên mọi lĩnh vực.

Năm 2018, là năm triển khai Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống Mặt trận các cấp. Chính vì vậy đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải phấn đấu hơn nữa trong mọi hành động của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu tin tưởng rằng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận quận, phường; dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thường trực Quận ủy Hải Châu, sự hướng dẫn kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể, nhất là sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân quận nhà. Công tác Mặt trận từ quận đến khu dân cư sẽ gặt hái được nhiều kết quả cao hơn năm trước góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Đồng thời lập thành tích xuất sắc chào mừng đại hội Mặt trận các cấp tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Bùi Thị Bích Trâm

 

Trực tuyến: 39
Tổng: 9312842

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này