01/03/2022

 Sáng ngày 01/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Công tác Mặt trận năm 2022. Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị, tham dự có các Phó Chủ tịch: Dương Đình Liễu, Tăng Hoàng Hôn Thắm cùng các ông, bà trong Ban Thường trực và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện.

Theo đó, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 nội dung trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam theo Chỉ thị số 11-CT/TU và Quyết định 2838-QĐ/TU của Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên để tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận các cấp.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Để cụ thể hóa các nội dung trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành hướng dẫn bảng điểm thi đua với từng tiêu chí, lĩnh vực cụ thể, làm cơ sở để các quận, huyện, phường, xã triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, trên cơ sở bám sát chủ đề hoạt động công tác Mặt trận năm 2022: “Đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo; tận tụy, trách nhiệm; chất lượng, hiệu quả”.

Văn Sum

 

Trực tuyến: 38
Tổng: 11737164

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này