12/04/2021

 Sáng ngày 12/4, Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp thứ 17, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã có bài phát biểu Tổng kết Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại kỳ họp

 

Kính thưa đ/c Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa các đ/c lãnh đạo thành phố;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND thành phố,

Kính thưa toàn thể Kỳ họp,

Nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND thành phố khóa IX sắp kết thúc. Đây là một nhiệm kỳ có nhiều khó khăn, thách thức và nhiều biến cố của thành phố; đặc biệt đại dịch COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống nhân dân thành phố. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và hiệu quả của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, sự vào cuộc với ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân thành phố, chúng ta từng bước vượt qua khó khăn để khôi phục và phát triển kinh tế; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt; bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng được đổi mới. Kết quả đó, có sự đóng góp tích cực, quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp, trong đó có các vị đại biểu HĐND thành phố.

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, tạo nên sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm và bao quát toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội ở địa phương. Hoạt động giám sát được duy trì thường xuyên trước, trong và sau mỗi kỳ họp, với hình thức, phương pháp phù hợp, nâng cao về chất lượng hiệu quả, được cử tri và Nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. HĐND thành phố thực sự khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, hệ thống Mặt trận các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng hệ thống chính trị và Nhân dân, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu chung của thành phố. Điểm nổi bật trong hoạt động này là Đề án giám sát đại biểu dân cử của Ủy ban MTTQ VN thành phố được triển khai sâu rộng đến Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên cùng các vị nhân sĩ trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố và đã đạt được những kết quả tích cực.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa quý vị đại biểu;

Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017 -2020 được triển khai với các nội dung chính: (1) tham dự các các kỳ họp và hoạt động tiếp xúc cử tri, (2) công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phản hồi ý kiến của nhân dân, (3) thực hiện lời hứa trong chương trình hành động, (4) giữ mối liên hệ với cử tri khu vực nơi ứng cử và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Có thể nói, việc giám sát đại biểu dân cử đã nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân thành phố, sự ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố và các đại biểu dân cử, là động lực để đại biểu phát huy vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố xin được báo cáo một số kết quả cụ thể như sau:

1. Về hoạt động tham dự các kỳ họp và tiếp xúc cử tri

Qua giám sát cho thấy đại biểu HĐND thành phố đã tham dự khá đầy đủ 16 kỳ họp, kể cả 06 kỳ họp bất thường của HĐND thành phố; tỷ lệ đại biểu tham gia chất vấn tại các Kỳ họp thành phố ngày càng cao, nội dung chất vấn dần đi vào trọng tâm, trọng điểm, đúng với các vấn đề cử tri đang quan tâm, bức xúc; nhiều vấn đề của cử tri phản ánh được các đại biểu đưa vào thảo luận sôi nổi tại các Kỳ họp của HĐND thành phố với nhiều nội dung đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc cùng các kiến nghị cụ thể.

Đại biểu thành phố đã tham gia 197 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, có gần 24.000 lượt cử tri tham dự và có trên 1.000 ý kiến phát biểu. Qua giám sát có 16 lượt đại biểu HĐND thành phố vắng có lý do chính đáng, một vài đại biểu vắng tiếp xúc cử tri không có lý do rõ ràng, không xin phép đơn vị chủ trì. Qua trao đổi trực tiếp với các đại biểu này, lý do chính là đi công tác đột xuất theo phân công của đơn vị. Mặt trận thành phố đã đề nghị đại biểu cần chủ động sắp xếp công việc tốt hơn để đảm bảo thời gian tiếp xúc cử tri hoặc khi vắng mặt phải xin phép đơn vị chủ trì cuộc tiếp xúc, đồng thời đã có văn bản nhắc nhở 01 đại biểu vắng tiếp xúc cử tri nhiều lần liên tục.

Bên cạnh nhiều đại biểu nghiêm túc trong thảo luận và chất vấn, vẫn còn một số đại biểu còn mờ nhạt, chưa tích cực trong hoạt động chất vấn và thảo luận, có đại biểu tham gia chất vấn nhưng nội dung không sâu, có đăng ký thảo luận nhưng nội dung thiếu sự đầu tư. Một số đại biểu không đảm nhiệm chức trách, nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị ứng cử nên khó khăn trong hoạt động và khó trả lời ý kiến cử tri trong buổi tiếp xúc; việc tiếp xúc cử tri của đại biểu trước kỳ họp có thực hiện nhưng chưa nhiều.

2. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phản hồi ý kiến của nhân dân

Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp đã tiếp nhận và xử lý 1.742 đơn, chuyển cơ quan chức năng 1.214 đơn, ban hành văn bản trả lời cho công dân 214 đơn. Về ý kiến  cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố tiếp nhận 1.638 kiến nghị, qua rà soát, có 1.361 kiến nghị đã được UBND thành phố giải quyết đạt tỉ lệ 83,09%.

Đại đa số các vị đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của Tổ đại biểu, thực hiện tiếp dân định kỳ hàng tháng tại trụ sở làm việc và nơi ứng cử theo lịch phân công; nhiều đại biểu rất tích cực, thường xuyên đi thực địa, kiểm tra, xác minh những nội dung đơn thư mà công dân phản ánh và bức xúc nhằm đề xuất các giải pháp với UBND và các ngành chức năng đối với vấn đề nhân dân nêu lên được chính xác; thường xuyên đôn đốc và giám sát các ngành chức năng trong việc giải quyết các vấn đề mà cử tri phản ánh, nhất là các nội dung như ô nhiễm môi trường, đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư chưa thỏa đáng, chế độ chính sách người có công, vấn đề an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xây dựng công trình dân sinh, dự án treo v.v….

Mặc dù việc giải quyết đơn thư của công dân được lãnh đạo chính quyền các cấp chú trọng thực hiện nhưng khá nhiều nội dung trả lời của một số ngành, đơn vị còn chung chung, chưa đầy đủ và chưa thỏa đáng. Vẫn còn nhiều ý kiến đã kiến nghị nhiều lần, nhiều năm vẫn chưa được giải quyết, một số vụ việc do vướng mắc về cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách,… ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân và cử tri, và các đại biểu cũng chỉ tiếp tục “xin tiếp thu” và “tiếp tục kiến nghị”, phần nào làm giảm niềm tin của cử tri vào đại biểu và chính quyền.

3. Việc giữ mối liên hệ giữa đại biểu với Mặt trận các cấp và việc nắm tình hình địa phương nơi đại biểu ứng cử hoặc được phân công phụ trách

Đại đa số đại biểu HĐND thành phố đã duy trì tốt mối liên hệ và phối hợp giải quyết tốt công việc thuộc thẩm quyền với Mặt trận các cấp. Định kỳ 2 lần trong năm, các đại biểu HĐND thành phố gửi thông tin việc thực hiện nhiệm vụ về Mặt trận thành phố.

Qua theo dõi, Mặt trận thành phố nhận thấy nhiều đại biểu là lãnh đạo thành phố dù bận công tác chuyên môn nhưng thực hiện rất nghiêm túc việc gửi báo cáo cho Mặt trận. Qua báo cáo của các vị và phản ánh từ Mặt trận cơ sở, hầu hết các đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện tốt hoạt động đi cơ sở và giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam địa phương nơi ứng cử hoặc phụ trách. Nhiều đại biểu kịp thời đi thực địa khi có ý kiến phản ảnh của cử tri, nắm bắt các vấn đề nóng dư luận quan tâm như: thông tin liên quan đến hiệu quả, tính an toàn của thuốc gây tê sản xuất tại Ba Lan, nghi gây ra sự cố sản phụ tử vong tại Đà Nẵng; việc chậm thanh toán nợ Dự án đầu tư xây dựng công trình Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế; chính sách ưu tiên tuyển dụng biên chế đối với những giáo viên hợp đồng lâu năm, có đóng bảo hiểm xã hội; vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn; việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển; vấn đề nước sạch của thành phố; việc bạo hành, xâm hại trẻ em theo đơn thư hoặc thông tin cử tri phản ánh,... các đại biểu HĐND thành phố đã tham gia thành viên các Đoàn giám sát, tích cực đi thực địa tại các địa phương, góp ý có hiệu quả các nội dung giám sát chuyên đề do Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố tổ chức.

Có thể nói, hầu hết các đại biểu đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương nơi ứng cử, nắm bắt thực tế ở cơ sở và tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử hoặc phụ trách; nhiều đại biểu tích cực trao đổi và liên hệ địa phương để nắm bắt tình hình, xác minh làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri bức xúc, theo đuổi các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết để đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài đại biểu chưa thực sự gắn bó với địa phương ứng cử hoặc phụ trách, chưa tích cực hỗ trợ cùng địa phương đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết kiến nghị của cử tri; trong nhiệm kỳ có nhiều đại biểu HĐND có sự thay đổi về công việc, nơi công tác nên cũng gây khó khăn nhất định cho các đại biểu trong việc liên hệ với địa phương ứng cử.

4. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của đại biểu

Mặt trận thành phố lưu giữ đầy đủ và theo dõi việc thực hiện Chương trình hành động của các đại biểu HĐND thành phố ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua theo dõi hoạt động thực tế và đối chiếu với Chương trình hành động của đại biểu đã cam kết, Mặt trận nhận thấy các vị đại biểu đã và đang thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động của cá nhân đạt hiệu quả, nhất là các đại biểu giữ cương vị Tổ trưởng Tổ đại biểu hoặc phụ trách địa bàn nơi công tác, các đại biểu chuyên trách có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt và đảm bảo “lời hứa” của cá nhân trước cử tri đạt tỷ lệ cao, nổi bật có đại biểu hoàn thành trên 95% chương trình hành động của mình. Có trên 60% tổng số đại biểu thực hiện “lời hứa” đạt kết quả từ 80% trở lên so với cam kết; một số ít đại biểu chỉ thực hiện khoảng 50% nội dung cam kết.

Bên cạnh các vị đại biểu HĐND đã hoàn thành khá tốt nội dung đề ra trong chương trình hành động của mình, có không ít đại biểu nội dung lời hứa còn chung chung nên khó đánh giá mức độ hoàn thành; một số đại biểu trẻ, chưa giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nên việc thực hiện lời hứa chưa rõ nét. Có đại biểu do thay đổi vị trí công tác nhiều lần nên việc thực hiện nội dung chương trình hành động đề ra khi vận động tranh cử gặp nhiều khó khăn do không còn phù hợp với vị trí và nhiệm vụ công tác mới đảm nhiệm.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố;

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa quý vị đại biểu;

Việc triển khai thực hiện Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên phạm vi thành phố đã giúp Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên theo dõi, nắm chắc được các hoạt động của đại biểu đồng thời phát huy vai trò giám sát mang tính nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu dân cử với nhân dân, giúp đại biểu phấn đấu thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ trước nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

Quang cảnh kỳ họp

Nhân Kỳ họp tổng kết hôm nay, thay mặt Mặt trận các cấp thành phố, tôi xin kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND và UBND thành phố một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận thành phố tiếp tục xây dựng Đề án giám sát đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới 2021-2026 theo Khoản 1 Điều 26 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, thực hiện hiệu quả các quy định của Nghị quyết Liên tịch 403 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

2. Chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cần thiết cho người của đơn vị, địa phương mình là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ mới thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân được quy định tại Điều 103 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu;

3. Sau Kỳ họp đầu tiên của HĐND thành phố khóa mới, đề nghị các vị đại biểu phải cam kết thực hiện tốt việc chất vấn và thảo luận tại các Kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố, nội dung thảo luận và chất vấn phải có sự đầu tư nghiêm túc, có trọng tâm, đáp ứng được kỳ vọng và mong đợi của cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương ứng cử, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện các cam kết mà đại biểu hứa trước cử tri;

4. Đề nghị UBND thành phố và UBND các cấp phân công lãnh đạo tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố để giải trình các vấn đề liên quan theo kiến nghị của cử tri đạt chất lượng; tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan rà soát, có giải pháp giải quyết dứt điểm các ý kiến của cử tri còn tồn đọng, trong đó cần ưu tiên giải quyết các ý kiến bức xúc, kéo dài nhiều năm của cử tri và nhân dân thành phố.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ VN các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội, trong đó triển khai hiệu quả việc giám sát đại biểu dân cử, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của cử tri đối với đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là trong điều kiện thành phố thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và Nghị định 34 ngày 29/3/2021 của Chính phủ.

Cuối cùng, thay mặt cho hệ thống Mặt trận các cấp thành phố, xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý vị đại biểu HĐND thành phố khóa IX trong nhiệm kỳ qua đã phát huy tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, luôn nỗ lực, cố gắng vì nhân dân, vì sự phát triển của thành phố; rất mong các vị đại biểu dù ở cương vị nào, có tái cử hay không, cũng tiếp tục đồng hành với Nhân dân thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố, kính chúc các vị và gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban biên tập

 

 

 

Trực tuyến: 49
Tổng: 11255612

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này