05/02/2021

 Sáng ngày 05/02, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chủ tọa Hội nghị: Ông Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; đồng chủ tọa Hội nghị có các vị Phó Chủ tịch: ông Trần Việt Dũng, ông Dương Đình Liễu, ông Lê Văn Minh.

 

Đồng chí Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Phó Chủ tịch: Trần Việt Dũng, Lê Văn Minh và Dương Đình Liễu chủ tọa hội nghị

Đại biểu khách mời: đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; đại diện lãnh đạo: HĐND, Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại hội nghị, có 02 nội dung Hiệp thương lần thứ nhất, đó là hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, số lượng và thành phần bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, số lượng và thành phần bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Sau khi nghe Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày nội dung Công văn số 680/UBTVQH14-CTĐB, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 04/02/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trình bày Tờ trình về Dự kiến số lượng người của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và dự kiến số lượng người của các cơ quan, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để trình Hội nghị thảo luận, hiệp thương về số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe 09 kiến đóng góp dân chủ và trách nhiệm của các vị đại diện các tổ chức thành viên, đa số các ý kiến tập trung vào các nội dung cơ cấu, số lượng của các thành phần tham gia bầu vào đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố (Đảng, Khối Nhà nước, HĐND, quận huyện, Mặt trận và đoàn thể CT-XH, Sản xuất kinh doanh, trí thức và Liên hiệp các hội, Hội xã hội, xã hội nghề nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ cơ cấu nữ, tỷ lệ trẻ và người ngoài đảng …

Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của đ/c Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố đã có những ý kiến định hướng sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý của các thành viên Mặt trận thành phố; việc lấy ý kiến thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng tại Hội nghị lần này trên cơ sở Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, góp phần phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tham gia ý kiến để đảm bảo được sự thỏa thuận ban đầu một cách dân chủ, minh bạch và đồng thuận.

Tại hội nghị, 100% đại biểu dự hội nghị đã thống nhất với Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ triển khai một số công việc cụ thể như: gửi Biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử thành phố trong ngày 06/02/2021; sau khi có văn bản điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố về cơ cấu, thành phần, số lượng người của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ có văn bản thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiến hành giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử. Thời gian các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu từ ngày 24/02 đến ngày 11/3/2021; Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổ chức họp với đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử để hướng dẫn thủ tục, trình tự tổ chức lấy ý kiến hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc), cách tiến hành giới thiệu người ứng cử, thời hạn gửi biên bản… Dự kiến thời gian họp triển khai từ ngày 18/02-20/20/02/2021; tiếp tục chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử. Thời gian dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 11/3-15/3/2021.

Cũng tại Hội nghị này, Ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn các tổ chức thành viên và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn của mình trong hiệp thương thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, số lượng, thành phần và lựa chọn các ứng cử viên có đủ đức, đủ tài góp phần cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ mới.

Phương Ngọc

 

Trực tuyến: 29
Tổng: 11789196

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang