23/08/2018

Mức chi tối thiểu đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 20.000.000 đồng/năm/xã. Đối với Ban công tác Mặt trận khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: mức chi tối thiểu 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Nông thôn mới, đô thị văn minh (ảnh internet)

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về việc quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) được lồng ghép với kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mức chi tối thiểu đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã 20.000.000 đồng/năm/xã. Đối với Ban công tác Mặt trận khu dân cư: Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: mức chi tối thiểu 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư, cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

Các địa phương tùy theo khả năng cân đối ngân sách và tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để phân bổ mức chi phù hợp và đảm bảo không thấp hơn mức chi theo quy định. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bích Phượng (tổng hợp)

 

Trực tuyến: 28
Tổng: 12290785

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang