26/01/2018

Căn cứ Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, định hướng một số trọng tâm công tác Mặt trận năm 2018 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 như sau:

1. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của dân tộc, của đất nước, của thành phố; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh với Đảng và các cấp chính quyền. Nâng cao chất lượng chuyên trang Mặt trận ngày 18 hàng tháng trên Báo Đà Nẵng và chất lượng các tin, bài trên Trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

- Thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo nhân lễ trọng, Tết Nguyên đán…

2. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an” và chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, các chương trình liên tịch về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh thực phẩm…; tiếp tục thực hiện có kết quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường”; Chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khắc phục tình trạng ngập úng.

- Tiếp tục triển khai các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đảm bảo an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm trong trình hình mới. Phát huy có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các mô hình phòng, chống tội phạm.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7).

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bền vững; phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/9-17/10/2018) để kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, nhà gia đình có công cách mạng, tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo Tết cho người nghèo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và xây dựng nếp sống văn hóa tiêu dùng hàng Việt trong nhân dân; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển sản xuất. Phối hợp tổ chức các Phiên chợ hàng Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân năm 2018, biểu dương các điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các cuộc vận động ở khu dân cư

3. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh

- Tham gia góp ý các dự án Luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật hình sự năm 2015 đến các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên; phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; phối hợp thực hiện tốt việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại kỳ họp HĐND các cấp.

- Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 của Bộ Chính trị về Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị về Quy định về việc MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; trong đó tiếp tục giám sát: Chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; Đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố năm 2018; Giám sát cán bộ, công chức trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chương trình giám sát thực hiện Luật tiếp công dân, Luật tố cáo, Luật khiếu nại; Chương trình giám sát việc thực hiện luật pháp về bảo vệ môi trường; Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (theo Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh).

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

4. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước, mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi với các tổ chức nhân dân các nước. Phát huy vai trò của Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Câu lạc bộ Doanh nhân kiều bào.

- Tăng cường phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

-  Triển khai các nội dung về công tác đối ngoại nhân dân theo Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

- Tổ chức Họp mặt kiều bào Xuân Mậu Tuất 2018.

5. Hoàn thiện cơ chế, năng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

- Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cộng tác viên về thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tình hình dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tham gia các lớp tập huấn do Trung ương tổ chức; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của các ủy viên, hội đồng tư vấn, ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phản ánh tình hình nhân dân và trong công tác Mặt trận.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Phối hợp biên soạn, in ấn, phát hành Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng (1930 - 2017); tiếp tục thực hiện Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”.

- Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

 

Trực tuyến: 40
Tổng: 12179963

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3822.196
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này

Chung nhan Tin Nhiem Mang