15/01/2018

Chiều ngày 15-01, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 10 khoá X (nhiệm kỳ 2014-2019) nhằm đánh giá công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải, Trần Việt Dũng và Lê Thị Thái Dương đồng chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Võ Công Trí, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Phạm Quý; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá X nhiệm kỳ 2014-2019.

Năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã cùng với Đảng bộ, Chính quyền, các ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố triển khai, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải báo cáo tại hội nghị

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cũng cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy và thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giám sát nhất là ở địa bàn khu dân cư; thu thập, tập hợp nhiều ý kiến nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập đội ngũ Cộng tác viên về thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và tình hình dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 17 đồng chí. Thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Mặt trận thành phố tổng hợp hơn 100 ý kiến, kiến nghị về tình hình dư luận nhân dân, những tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của các tổ chức thành viên và nhân dân phản ánh với Mặt trận Trung ương và tại cuộc họp giao ban hằng tháng với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình “Thành phố 4 an”, cũng như thực hiện chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đạt được nhiều kết quả. Đã có nhiều cách làm hay, xây dựng các mô hình mới hiệu quả phù hợp với yêu cầu của cuộc vận động và góp phần đưa cuộc vận động đi vào đời sống của nhân dân, như mô hình: “Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2+1” và “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 4 không”, “Khu dân cư vì môi trường an toàn, xanh-sạch-đẹp”, “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp”, “Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình”, “3 không về vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn”; “Kiệt buôn bán văn minh an toàn thực phẩm”; “Câu lạc bộ 4 an” và “Khu dân cư đảm bảo an toàn thực phẩm”.

 

Đại biểu tham dự tại hội nghị

Tính đến cuối tháng 11 năm 2017, Mặt trận các cấp đã tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 31 tỷ đồng; từ nguồn Quỹ vận động được, đã hỗ trợ quà Tết cho 24.239 hộ nghèo trị giá hơn 9,43 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 624 nhà Đại đoàn kết với số tiền 14 tỷ 173 triệu đồng; hỗ trợ học bổng cho 1.052 em học sinh, sinh viên con hộ nghèo vượt khó, học giỏi; hỗ trợ 3.990 hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ 76 hộ nghèo khám chữa bệnh.

Để kịp thời động viên, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hai do thiên tai bão lũ, Ban Cứu trợ của thành phố đã vận động và tiếp nhận ủng hộ đồng bào Tây Bắc và các tỉnh Miền Trung bị bão lũ với số tiền trên 5 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với UBND thành phố hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ số tiền 13,5 tỷ đồng; hỗ trợ 1 tỷ 954 triệu đồng cho nhân dân quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang khắc phục bão lũ.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận từ thành phố đến cơ sở được tăng cường và đạt được nhiều kết quả. Năm 2017, Ban TTND phường, xã đã tổ chức giám sát trên 129 lĩnh vực, tham gia 307 đoàn giám sát hoặc tự giám sát, đã phát hiện 22 vụ việc có vi phạm, có 228 kiến nghị trực tiếp đến chủ đầu tư, các cơ quan chức năng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp và tham gia 13 đoàn giám sát của Thành ủy, HĐND thành phố, các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân, đặc biệt trong năm 2017 Mặt trận các cấp đã triển khai thực hiện tốt Đề án giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2017-2021.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến 300 chức sắc, chức việc các tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng và 150 cán bộ Mặt trận các cấp cùng tổ chức thành viên. Tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ các tôn giáo thành phố năm 2017 với sự tham dự của hơn 650 diễn viên thuộc 6 tổ chức tôn giáo. Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức thành công đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận vẫn còn những hạn chế như: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời và những dư luận, bức xúc của nhân dân chưa được phản ánh đầy đủ. Việc định hướng dư luận, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có lúc, có nơi hiệu quả còn thấp. Ở một số khu dân cư, một bộ phận nhân dân vẫn chưa tham dự đông đủ các buổi tuyên truyền về các cuộc vận động, các phong trào của địa phương. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện xã hội, có một số địa phương còn lúng túng khi triển khai thực hiện. Một số Ủy viên và tổ chức thành viên chưa giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đại biểu hiệp thương bầu bổ sung, thay thế Uỷ viên Uỷ ban

Tại Hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí hiệp thương bầu bổ sung, thay thế Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá X nhiệm kỳ 2014-2019 đối với các ông, bà: ông Ngô Xuân Thắng, Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố; Đại tá Đỗ Văn Đông, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng; Đại tá Tô Năm, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố; bà Bùi Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y thành phố và bà Trần Thị Mẫn, Phó ban phụ trách Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. 100% đại biểu đã nhất trí hiệp thương bầu bổ sung bà Trần Thị Mẫn, Phó ban phụ trách Ban Dân chủ - Pháp luật, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá X nhiệm kỳ 2014-2019.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Võ Công Trí phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Võ Công Trí ghi nhận, hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, to lớn của Mặt trận các cấp và các tầng lớp nhân dân thành phố, trong có đó sự hướng dẫn, tham gia của các vị lão thành, nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo để thanh phố vượt qua nhiều khó khăn, thách thức đạt được những kết quả quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Võ Công Trí yêu cầu, Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng “Thành phố 4 an”, “Thành phố 5 không, 3 có”, góp phần giữ vững ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, giúp đỡ nâng cao đời sống cho người nghèo, các gia đình chính sách góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên tặng hoa chúc mừng các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khoá X nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị trong năm 2018 cần tập trung thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra. Chủ tịch Đặng Thị Kim Liên yêu cầu Mặt trận các cấp tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 04-1-2018. Đồng thời, tập trung chuẩn bị, chăm lo Tết Xuân Mậu Tuất 2018 cho người nghèo, đảm bảo các hộ nghèo đều có quà và vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

 

Tặng cờ thi đua cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện năm 2017

Nhân hội nghị này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đã tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu” năm 2017 cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu; Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc toàn diện” cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang; Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu.

Th Sơn

 

Trực tuyến: 23
Tổng: 8934940

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này