09/01/2018

Sáng ngày 09-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức đánh giá hoạt đông các Hội đồng tư vấn năm 2017. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục duy trì về tổ chức của 04 Hội đồng tư vấn: Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật có 06 thành viên, Hội đồng tư vấn Tôn giáo - Dân tộc có 06 thành viên, Hội đồng tư vấn Văn hoá - Xã hội có 07 thành viên, Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường có 08 thành viên. Thành phần tham gia Hội đồng tư vấn là các vị đại diện nhân sĩ, trí thức, người đứng đầu các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực chuyên môn liên quan đến các Hội đồng tư vấn.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2017, hoạt động của các Hội đồng tư vấn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố thường xuyên mời các thành viên Hội đồng tư vấn tham gia các hội nghị, hội thảo do Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức, qua đó các thành viên Hội đồng tư vấn đã tư vấn, góp ý cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố những nội dung, ý tưởng có chất lượng, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận thành phố. Các Hội đồng tư vấn đã tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố những nội dung có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của MTTQ Việt Nam khi có yêu cầu như: Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung như dự thảo văn bản ban hành, bổ sung, sửa đổi các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia góp ý nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tại các kỳ họp HĐND thành phố; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố kịp thời xử lý, giải quyết.

Hội đồng tư vấn Kinh tế - Môi trường đã tổ chức tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc lấy ý kiến phản biện đối với nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa”, Dự án “Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng”; góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới , phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Hội đồng tư vấn Văn hoá - Xã hội đã tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho đối tượng yếu thế, tư vấn về khuyến học, xây dựng xã hội học tập; phương thức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát cộng đồng đảm bảo an toàn thực phẩm theo Chương trình phối hợp số 60 của thành phố; giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận danh hiệu huyện, xã đạt nông thôn mới theo Quyết định 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng tư vấn Tôn giáo - Dân tộc tham gia lấy ý kiến góp ý 02 văn bản dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo - tín ngưỡng. Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng Kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), giám sát việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về phòng chống tham nhung, lãng phí, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ - đảng viên; tư vấn đề án giám sát đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ trì phối hợp với các Hội đồng tư vấn tổ chức Hội nghị phản biện Đề án của UBND thành phố về Quy hoạch phát triển mạng lưới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với sự tham dự của 60 đại biểu là các chuyên gia y tế, các nhân sỹ trí thức, nhà nghiên cứu.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, trong năm 2017 hoạt động của các Hội đồng tư vấn bước đầu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, bám sát nhiệm vụ của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố. Một số thành viên hoạt động năng nổ, có trách nhiệm cao trong việc tham gia tư vấn những vấn đề, lĩnh vực có liên quan. Tuy nhiên, hoạt động của các Hội đồng tư vấn trong việc tiếp cận những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để đề xuất với Ban Thường trực còn là vấn đề khó khăn, chưa kịp thời; các thành viên Hội đồng tư vấn chủ yếu là kiêm nhiệm công việc cơ quan nên chưa bố trí nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Hội đồng tư vấn. Việc phối hợp giữa các Hội đồng tư vấn với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có lúc chưa được duy trì thường xuyên, chưa chặt chẽ. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên đề nghị trong năm 2018 và những năm tiếp theo các Hội đồng tư vấn cần tiếp tục chủ động và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tư vấn, phát huy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên, tích cực tư vấn kịp thời cho Mặt trận thành phố các vấn đề liên quan, như: Tham gia tư vấn các nội dung, phương pháp hoạt động giám sát chuyên đề, tham gia góp ý kiến phản biện xã hội vào các dự thảo chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố; tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tư vấn góp ý đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào và hoạt động xã hội; thường xuyên và kịp thời phản ảnh những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thanh Truc

 

Trực tuyến: 25
Tổng: 8880524

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trưởng ban Ban biên tập: ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
Địa chỉ: 10-12 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3821.158 - 0236.3891.301
Email: mttqvn@danang.gov.vn
Giấy phép số: 795/GP-STTTT, ngày 15/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng" khi bạn phát hành thông tin từ website này